Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  TÜRKÇENİN DOĞRU KULLANIMI - Konu Başlıkları

  BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKÇENİN DOĞRU KULLANIMI
  Ç.           Cümle Bilgisine Sahip Olmak
   
  İKİNCİ BÖLÜM İLETİŞİM
  B.           İletişimde Dil Unsuru
   
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İLETİŞİMİN TEMEL BECERİ UNSURLARI
  A.           Konuşma
  a.            Konuşmanın Tanımı
  b.            Konuşmanın Yaşamımızdaki Yeri
  c.            Konuşma Güçlüğü Çekiyor muyuz?
  ç.            Konuşma Gücümüzü Geliştirebilir miyiz?
  a.            Güzel ve Etkili Konuşabiliyor muyuz?
  b.            Güzel ve Etkili Konuşmanın İlkeleri Nelerdir?
  c.            İyi Bir Konuşmacının Niteliklerini Taşıyor muyuz?
  a.            Yüz Yüze Konuşma
  b.            Her Şey Konuşma Tarzında Başlar
  1)            Sözlü İletişim
  2)            Sözsüz İletişim
  4. Konuşma Biçimi: Doğaçlama, Hazırlıklı ve Yazılı Metin
  a.            Konuşma Türleri
  b.            Günlük Konuşmalar
  c.            Özel Durumlar İçin Özel Konuşmalar
  ç.            Yazma
  2.            Doğru ve Güzel Yazmanın Önemi
  3.            Güzel Yazı Yazmanın Altın Kuralları
  4.            Güzel Yazı Yazmayı Öğrenmek
  5.            Yazıya Nasıl Başlanmalı?
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İLETİŞİMİN DESTEK UNSURLARI
  A.           Okuma
  1.            Okuma, Okumanın Tanımı
  2.            Niçin Okuyoruz?
  3.            Okumaya Güdüleme
  4.            Okuyucu Türleri
  6.            Okuma Zevki ve Kişilik
  8.            Okuma Yanlışları
  10.          Hızlı Okuma
  12.          Hızlı Okuma Yöntemleri
  B.            Dinleme
  a.            Duymayı ve Dinlemeyi Anlama
  b.            Dinlemenin Önemi
  c.            İyi Dinlemenin Önündeki Engeller
  ç.            Dinleme Çeşitleri
  a.            Dinlemenin Neden Önemli Olduğunu Hatırlamaya Çalışın
  b.            Dinleme Güdülenmesi İçin Engelleri Belirleyin ve Kaldırın
  c.            Ortak Bir Zemin Araştırın
  ç.            Dinlemeyi Bir Öğrenme Fırsatı ve Entelektüel Fırsat Olarak Görün
  1.            Amaç ve Dinleyici / Hedef Kitlenin İrdelenmesi
  2.            Konunun Araştırılması
  3.            Düşüncelerinizin Desteklenmesi
  4.            Düzenleme, Planlama ve Ana Başlıkları Ortaya Koyma
  1.            Taslak Oluşturma
  2.            Yazıya Dökme
  3.            Geri Besleme ve Onay
  1.            Amaç ve Hedef Kitlenin İrdelenmesi
  a.            Anahtar Sorular
  b.            Amacım Ne?
  c.            Ana Düşünceniz Konusunda Açık Olun: Amaç Cümlesinin Yazılması
  ç.            Diğer Konular
  d.            Hedef Kitlenin İrdelenmesi
  2.            Konunun Araştırılması
  a.            Araştırma Planının Yapılması
  b.            Bilgi Toplama Kaynaklarının Belirlenmesi
  3.            Düşüncelerin Genel Hatlarıyla Ortaya Konulması ve Düzenlenmesi
  a.            Amaç Cümlesinin ve Ana Düşüncenin Sonlandırılması..
  b.            Ana Düşüncenin Başlangıçta Ortaya Konulması
  c.            Genel Hat: Neden İhtiyacım Var?
  ç.            Genel Hat: Üç Parçalı Yapı
  d.            Genel Hat Biçimleri: Resmî Genel Hatlarda Kullanılan Yapı ve Başlıklar
  e.            Gelişmenin Genel Hattı: Bir Yöntem Seçin
  4.            Yazma
  a.            Başkasından Yardım Almaktansa Kendin Düzenle...
  b.            Hızlı ve Etkili Düzenleme - Üç Adım Yaklaşımı
  c.            Geri Besleme ve Onay
  ALTINCI BÖLÜM YAZIŞMALARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR
  A.           Genel Esaslar
  B.           Askerî Yazışma Esasları
  C.           İfade Usulü
  Ç.           Yazım Kuralları
  D.           Askerî Kısaltmaların Türetilme ve Kullanılma Esasları...
  E.           Sözcük Kısaltmalarını Türetme ve Kullanma Esasları....
  F.           Terim ve Sözcüklerden Oluşan Bir İbarenin Kısaltması...
  G.           Diğer Konular

   

  Yorumlar   
  -3 # KLBK 29-03-2012 17:34
  Türkçemizi kirletmeyelim. Çünküo bizim dilimiz. Dilimize sahip çıkmalıyız. Çünkü Türkçe'mize sahip çıkmazsak kötü şeyler olabilir. Örneğin ''geliom'' sözcüğü yerine ''geliyorum'' diyebilir yada yazabiliriz. Bir başka örnekle ''simitchi'' yerine ''simitçi'' diyebilir yada yazabiliriz. BYE BYE
  Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla