Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  Okuma Yanlışları

  -  Sesli okuma (dudak kıpırdatma, ses tellerini titretme ve içimizden her sözcüğü, hatta her heceyi seslendirme).

  -  Sözcükleri teker teker okuyarak ilerleme.

  -  Geri dönüşler yapma, ayrıntılara takılma.

  -  Edilgen okuma.

  -  "Hızlı okursam anlayamam." diye şartlanma.

  -  Göz eğitimsizliği (aktif görme alanından yararlanamama).

  -  Bilgi ve kültür düzeyi eksikliği.

  -  Dil bilgisi ve sözcük dağarcığı yetersizliği.

  -  Kendini okuduğu yazıya yeterince verememe.