Türkçe, Türkçe Öğretimi, Türkçe Öğretmeni İlanı, Türkçe Okutmanı İlanı, Yunus Emre Enstitüsü Personel Alımı İlanı, Türkiye Maarif Vakfı Personel Alımı İlanı, Türkoloji Bursları, Türkçe Yaz Okulları, Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programları  gibi Türkçeyle ilgili her türlü duyurulara bu sayfada yer verilmektedir...

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI - Amasya Üniversitesi

Amasya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 15-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında çevrim içi olarak Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı gerçekleştirecektir. 

 

BAŞVURU ŞARTLARI

Kimler Başvurabilir

 • Bu programa sadece Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dilbilim, Mütercim-Tercümanlık, Temel Eğitim (Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Eğitimi), Filoloji, İngilizce-Arapça yabancı dil bölümlerinin/ana bilim dallarının lisans (3. ve 4. sınıf) veya lisansüstü programlarında eğitimlerine devam edenler/mezun olanlar başvurabilir.
 • Kursumuzda kontenjanlar sınırlıdır.
 • İlk başvuranlara öncelik tanınır.

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI (HAZİRAN 2022)

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİL-MER) 20 Haziran - 8 Temmuz 2022 tarihleri arasında "Yabancı dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sertifika Programı" düzenleyecektir. Program tarihleri, katılım şartları, gerekli belgeler ve ücret bilgileri aşağıda yer almaktadır.

PROGRAM TARİHİ: 20 Haziran – 8 Temmuz 2022
SON BAŞVURU TARİHİ: 16 Haziran 2022 (Kontenjan sınırlıdır.)  
SÜRE: 40 Saat (Teori) + 35 Saat (Gözlem-Uygulama)
PROGRAM ÜCRETİ: 1.700 TL

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI - BAİBÜ TÖMER

Program İçeriği

 • Programda toplam 14 ders bulunmaktadır.
 • Teorik dersler 09.05.2022- 23.05.2022 tarihleri arasında 2 hafta (78 saat) uygulamalı dersler ise 23.05.2022- 06.06.2022 tarihleri arasında 2 hafta (20 saat) yüz yüze şeklinde gerçekleştirilecektir.
 • Her katılımcı 4 saat ders anlatımı, 16 saat gözlem yapacaktır.
 • Teorik dersler, Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi (online) anlatıldıktan sonra sistemde kayıtlı kalacağı için bu dersleri tekrar dinleme/izleme olanağı olacaktır.
 • Uygulamalı derslerde devam zorunluluğu vardır. (2 haftalık uygulama derslerinde en fazla 3 saat devamsızlık yapılabilir.)
 • Geçerli bir sebep göstererek uygulamalı derslere gelemeyenlere BAİBÜ TÖMER tarafından daha sonraki uygun bir tarihte uygulamaya katılma hakkı verilecektir.
 • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı başladıktan sonra, kayıt yaptırmasına rağmen derslere devam etmeyenlere ya da sınava girmeyenlere yatırdıkları ücretin iadesi yapılmayacaktır.
 • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında en az bir yıl deneyimi olduğunu belgeleyenler, istemeleri durumunda uygulama derslerinden muaf tutulabilecektir.

Dil Öğretiminde Drama Paneli

Yabancı ve ikinci dil öğretiminde drama uygulamaları önemli bir yere sahiptir. Drama çalışmaları her aşaması ile dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamaları içinde barındırdığından dil öğretimi ve kültürel etkileşimin odak noktalarından biri olarak ifade edilebilir.

Bu çerçevede Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü ev sahipliğinde Doç. Dr. Efecan Karagöl'ün açış konuşmasının ardından İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Öğr. Gör. Ezgi İnal'ın yönlendiriciliği ile 'Dil Öğretiminde Drama Paneli' gerçekleştirilecektir. Bu panele teori ve uygulamada alan tecrübeleri bulunan Prof. Dr. Ömer Adıgüzel, Doç. Dr. Gülden Tüm, Doç. Dr. Bilge Bağcı Ayrancı, Doç. Dr. Ömer Tuğrul Kara ve Öğretim Üyesi Dr. Elif Kır Cullen konuşmacı olarak yer alacaklardır.

Hitit - TÖMER Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sertifika Programı

Hitit Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİTİT-TÖMER) tarafından 21 Mart - 08 Nisan 2022 tarihleri arasında çevrimiçi “Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sertifika Programı (TÖSP-3)” düzenlenecektir. 

 

Program Süresi:

Program süresi 3 haftadır (50 saat teorik, 30 saat uygulama olmak üzere toplam 80 saat). Teorik dersler ve uygulama dersleri çevrimiçi (online) olarak Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe (hafta içi 17-21) yapılacaktır. Hâlihazırda A1, A2, B1, B2 kurlarında yeterli sayıda öğrencimiz olup uygulama dersleri alanın yetkin öğretim elemanlarının koordinasyonunda yürütülecektir.