Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  Türkçe, Türkçe Öğretimi, Türkçe Öğretmeni İlanı, Türkçe Okutmanı İlanı, Yunus Emre Enstitüsü Personel Alımı İlanı, Türkiye Maarif Vakfı Personel Alımı İlanı, Türkoloji Bursları, Türkçe Yaz Okulları, Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programları  gibi Türkçeyle ilgili her türlü duyurulara bu sayfada yer verilmektedir...

  Maarif Türkçe Kitap Setleri (PDF)

  Türkçenin Dünyaya Açılan Kapısı: Maarif Türkçe Kitap Setleri
   

  Maarif Türkçe Kitap Setleri, Türkçe öğretiminde bir ilk olarak hem örgün hem de yaygın öğretimi kapsayacak şekilde okul öncesinden lise son sınıfa kadar tüm kademelerde okutulmak üzere Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı’na uygun olarak hazırlamıştır.

  Maarif Türkçe Kitap Setleri, öğrencilerin ve çağın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak modern dil öğretimi uygulamalarına uygun bir sistem çerçevesinde hazırlanmıştır.  Dört temel dil becerisinin (okuma, dinleme, konuşma, yazma) yanı sıra dil bilgisi öğretimi de kitapların sisteminin en önemli parçalarını oluşturmuştur. Her bir beceri alanı müstakil olarak işlenmekle birlikte bütünleşik dil öğretimine uygun olarak tertip edilmiştir.

  YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI (UZAKTAN EĞİTİM) (ŞUBAT 2022)

  Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİL-MER) 14 Şubat – 25 Şubat 2022 tarihleri arasında "Yabancı dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sertifika Programı" düzenleyecektir.

  PROGRAM TARİHİ

  14 Şubat – 25 Şubat 2022 

  SON BAŞVURU TARİHİ

  10 Şubat 2022 (Kontenjan sınırlıdır.)  

  SÜRE

  40 Saat (Teori) + 30 Saat (Gözlem-Uygulama)   

   

  MEB, YURT DIŞINDA 520 ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRECEK

  Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 yılında yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler için “Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı” başvuru kılavuzunu yayımladı. MEB, 2022 yılı için farklı ülke ve bölgelerde 520 öğretmen görevlendirecek. Ayrıca "Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman" görevlendirmesi kılavuzu da yayımlanmıştır.

   

  GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN ALANLARI, SAYILARI VE ÜLKELER

  Almanya’da Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Olarak Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı: 159

  İsviçre’de Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Olarak Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı: 8

  Fransa’da Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Olarak Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı: 84

  İngilizce Dil Belgesi İstenen Ülkelerde (Almanya, İngiltere, Ukrayna, İtalya vb.) Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni Olarak Görevlendirilecek Öğretmen Sayısı: 62

  MEB, YURT DIŞINDA 90 ÖĞRETİM ÜYESİ/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ/OKUTMAN GÖREVLENDİRECEK

  MEB, 2022 ve sonraki yıllarda Türk dilinin öğretilmesi amacıyla yurt dışında bulunan üniversitelerin Türkoloji kürsülerinde/yabancı dil bölümlerinde veya Büyükelçiliklerimiz/Başkonsolosluklarımız nezdinde okutman ihtiyacını karşılamak amacıyla sınavla, belirtilen niteliklere sahip öğretmenler ve öğretim elemanları arasından toplam 90 (Doksan) Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman görevlendirecektir. 

  Başvuru için gerekli şartların ve tarihlerin belirtildiği kılavuz (Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretim Üyesi / Öğretim Görevlisi / Okutman Seçme Sınavı Kılavuzu) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır. Ayrıca 520 öğretmen görevlendirmesi kılavuzu da yayımlanmıştır.