Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  Niçin Okuyoruz?

  Öğrenim yaşamımızda, uğraşı alanlarımızda ve zevk için okumada, okumanın önemli bir nedeni zihnin yetenek ve gücünü, kuvvetli düşüncelere karşı kullanmak suretiyle geliştirmektir. Sürekli olarak bilinçli ve düzenli bir okuma uygulaması ile değişik düşünceleri yargılamada; bunlar üzerinde kurulmuş mantık ve muhakemeyi tespit etmede yetenek kazanılmış olacaktır. Dünyaya bakışımızı okumayla genişletiriz, bilgilerimizi, doğadaki güzelliklerin inceliğini, düşünce çabukluğunu okumayla artırırız. Kültürlü bir insan olmanın en etkili yolu okumaktır. Bireyleri gerçek anlamda okuyan toplumlar ileri, uygar toplum olurlar. "Bilgi çağı" denilen çağa uyum sağlama şansları artar. Her meslek sahibinin, okuduğu ve işittiği düşünceleri tespit etmek ve değerlendirmek için okumada sürekli uygulama yapması gerekir. Çünkü bilgilerimizin % 80'ini okuyarak elde ediyoruz. İnsan zihni bir izlenim deposudur. Bu depo eğitim, öğretim, okuma, gözlem, düşünme ve hayal kurma ile elde ettiğimiz malzeme ile doludur. "Boş çuval dik durmaz." demiş atalarımız. Bilgi dağarcığı boş, düşünce ve duygu dünyası kısır, hayal ufku dar olan bir insan, bir konu üzerine ne kadar düşünürse düşünsün bir buluş yapamaz.

  Kısaca okuma:

  a.  Düşünceyi besleyen, geliştiren ana kaynaklardan birisidir.

  b.  Bilgi dağarcığımızı zenginleştirme yollarından birisidir.

  c.  Anlama gücümüzü geliştirmede yararlıdır.

  Her türlü yazıyı aynı amaçla okumadığımız gibi, aynı tür yazıları da değişik zamanlarda farklı amaçlarla okuyabiliriz. Amacımıza göre, okumanın biçimi değişir:

  a.  Bilgi edinmek ve öğrenmek için okumak.

  b.  Düşünce ufkumuzu genişletmek için okumak.

  c.  Genel kültürümüzü artırmak için okumak.

  ç. Daha önce öğrenilen bilgileri yinelemek için okumak.

  d.  Boş zamanlarımızı değerlendirmek ve zevk almak için okumak.

  e.  İşimizle ilgili veya herhangi bir konuda araştırma, geliştirme çalışmaları yapmak için okumak.

  f.  Güzel Türkçemizi daha güzel konuşmak için okumak.

  Bir de daha önemli olanı, "bilgi çağı" dediğimiz çağa uyum sağlayabilmek için okumamız şarttır. Yukarıda sayılan okuma amaçlarını üç kümede özetlersek:

  1)   Günlük yaşantıdan kopmamak için okumak (kültürel ve magazin türü okumalar).

  2)  Okuma zevkimizi karşılamak için okumak (roman, öykü, tutku alanımıza giren okumalar).

  3)  Mesleğimizle veya okulumuzla ilgili okumalar (ders kitapları, raporlar, araştırma, geliştirme türü okumalar).