Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  TSK'de İletişim ve İletişimin Önemi

  İçinde yaşadığımız bilişim ve iletişim çağı ile birlikte gerçek bilgiyi arayan herkes gibi TSK personeli de büyük bir bilgi denizinde boğulmaktadır. Basın kuruluşlarınca sürekli olarak çelişkili haberler verilmekte, uluslararası elektronik posta, İnternet ve diğer iletişim araçları hızla yayılmakta, bu durumda ortaya çıkan bilgi denizinden, gereksinim duyulan doğru ve gerçek bilgiye ulaşılması her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Bu nedenle günümüzde, iletişimin daha net ve odaklanmış olmasına her zamankinden daha çok gereksinim duyulmaktadır.
  İletişim, XXI. yüzyılın bilgi toplumunda TSK için vazgeçilmez bir araçtır. Görevi arayan, bulan, üstlenen, araştıran, görevin başarılmasına kendini adayan, çözümleyici düşünme becerisine sahip, katılımcı ve paylaşımcı, istekli; her bakımdan güçlü ve sorumluluk duygusuna sahip TSK personeli bu aracı en iyi şekilde kullanmalıdır.
  Kader arkadaşlığı, dayanışma, saygı ve sevginin çok özel bir anlam ifade ettiği TSK'deki her türlü görevin başarıyla yerine getirilmesinde etkili iletişim kurma becerisi çok önemli bir yere sahiptir. Başarımız, bu konuda sahip olduğumuz bilgi, deneyim ve yeteneklerimizi ne kadar etkili ve doğru kullanmamız ile yakından ilgilidir. Kendimizi ifade edebilmek, dinletebilmek, ikna edebilmek, kabul görmek, önemsenmek, tercih edilmek ve başarmak için doğru ve etkili iletişim kurabilme yeteneği ilk adımdır.
  Personel arasındaki sağlıklı ilişkinin varlığı ve devamı bütünüyle iletişime bağlıdır. Bundan dolayı iletişim yaşamın her alanına yön vermektedir. Meslek yaşamının da vazgeçilmezlerindendir. Çünkü mesleki başarı, ekip olabilmekten geçer. Ekip ruhu da ancak sağlıklı ve doğru bir iletişimle kazanılabilir. Ekip ruhunu ise doğru ve hızlı bir iletişim olanaklı kılar. İletişim, daha önce de belirtildiği gibi yaşamın her alanında çok önemli bir yere sahiptir. Ancak bu önem, birlik görevlerinde çok daha farklı bir boyut kazanmaktadır. Çünkü doğru iletişim, sistemin işleyişini en üst düzeye çıkarırken yanlış veya eksik iletişimin çok ciddi ve tehlikeli sonuçlar doğurabileceği gözden uzak tutulmamalıdır.
  TSK'nin yapısı, farklı coğrafyalardan gelen, farklı eğitimlerden geçen, değişik kademelerdeki personelden oluşmaktadır. Bu farklılıklara sahip personelin ekip olabilmesi ve görevini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için iletişimin doğru ve hızlı şekilde kurulması esas alınmalıdır. Personelin kendini ifade edebilmesi, birbirini anlayabilmesi ve bunun sonucunda bir ekip ruhu oluşturabilmesini sağlayan, sağlıklı iletişimdir. Bu nedenle personelin doğru iletişimi nasıl kuracağını öğrenmesi gerekmektedir.