Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  ETKİLİ İLETİŞİMİN BASAMAKLARI

  Başarının yolu insanlarla nasıl iletişim kurabileceğini bilmektir. Bu  bölümde hedefe ulaşmak için yedi basamaklı bir yaklaşım anlatılacak, büyük resim tanımlanacak, ilerleyen bölümlerde tanımlanan bu basamakların her biri ayrıntılarıyla anlatılacaktır.

  Anlatılan bu basamakları kendi kullanım şeklinize göre değiştirebilir ve kendinize uyarlayabilirsiniz. Ancak unutmamanız gereken konu her bir basamağın tamamlanmasının sizin konuşma ve yazma etkinliğinizi artıracağıdır. Bu basamaklar her zaman birbirini takip edecek şekilde kullanılmayabilir, hatta uzun ve karmaşık görevlerde basamaklar arasında bir ileri bir geri gidip geldiğinizi görebilirsiniz. Merak etmeyin, bu durum normaldir, yapılmış olan bir plandan sapmanız, hiçbir planınızın olmamasından daha iyidir.

  A. Yazma ve Konuşmaya Hazırlanmak: İlk Dört Basamak

  B. Taslak Oluşturma ve Yazma: Diğer Üç Basamak

  C. Etkili İletişimin Ayrıntıları