Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  Türkçe, Türkçe Öğretimi, Türkçe Öğretmeni İlanı, Türkçe Okutmanı İlanı, Yunus Emre Enstitüsü Personel Alımı İlanı, Türkiye Maarif Vakfı Personel Alımı İlanı, Türkoloji Bursları, Türkçe Yaz Okulları, Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programları  gibi Türkçeyle ilgili her türlü duyurulara bu sayfada yer verilmektedir...

  3. ULUSLARARASI TÜRKÇE KONGRESİ

  Kongreye Çağrı

  Saygıdeğer Bilim İnsanları ve Değerli Araştırmacılar,

  Türkçe, bugün çeşitli lehçe ve ağızlarıyla 200 milyonu aşkın bir nüfus tarafından konuşulan, Balkanlardan Büyük Okyanus'a, Kuzey Buz Denizi'nden Tibet'e kadar uzanan geniş bir coğrafyada ses bayrağımız olarak dalgalanan dünyanın en eski ve yaygın dillerinden biridir. Aynı zamanda kurdukları devletlerle dünya ve uygarlık tarihini etkilemişler, büyük değişim ve etkileşimlere yol açmışlardır. Özellikle Osmanlı Devleti, geniş bir coğrafyayı, farklı milletlerin kültür ve tarihini ilgilendiren zengin bir arşive sahip olması sebebiyle, Türkoloji dünyadaki araştırmacıların daima ilgi odağı olmuştur.  

  Türk dili, edebiyatı ve tarihinin tüm yönleriyle ele alınacağı kongremizde dil, edebiyat ve tarihimizin geleceğine ışık tutacak yeni bilgi ve araştırma yöntemlerinin tartışılıp ortaya konması amaçlanmıştır. 

  GAZİ TÖMER - Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı

  Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GUZEM) ile Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) iş birliğinde düzenlenen uzaktan eğitim programına ait detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

  Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı çevrim içi (online) dersler şeklinde, Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan, alanında uzman öğretim elemanları tarafından verilecektir. Eğitim sonunda katılımcılara “Sertifika Belgesi” düzenlenecektir.

  TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI - SAKAYA TÖMER

  TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI XVI (EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ/UZAKTAN EĞİTİM)

   

  Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÖMER) tarafından uzaktan öğretim yoluyla gerçekleştirilecek olan Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı aşağıdaki takvim ve bilgiler doğrultusunda uygulanacaktır.

  Türkçenin Yabancı Dil olarak Öğretimi Sertifika Programı (Eğiticilerin Eğitimi-Uzaktan Eğitim) XVI  için lütfen aşağıdaki ayrıntılı bilgileri okuduktan sonra kesin kayıt için tıklayınız.

  İÜ Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı

  İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi 21. Dönem Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı 27 Eylül - 21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

  Uluslararası tanınmış üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yapan ve alanda uzman hocalarımızdan oluşan eğitim kadrosuyla online sertifika programımıza başlıyoruz.