Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  Türkçe, Türkçe Öğretimi, Türkçe Öğretmeni İlanı, Türkçe Okutmanı İlanı, Yunus Emre Enstitüsü Personel Alımı İlanı, Türkiye Maarif Vakfı Personel Alımı İlanı, Türkoloji Bursları, Türkçe Yaz Okulları, Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programları  gibi Türkçeyle ilgili her türlü duyurulara bu sayfada yer verilmektedir...

  EFAD Makale Çağrısı - Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Özel Sayısı

  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi tarafından 2021 yılı Nisan ayında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Özel Sayısı yayımlanacaktır. 15 Mart 2021 tarihine kadar makale kabul edilmektedir.

  Makale gönderimi için son tarih: 15 Mart 2021

  Özel sayı ayın tarihi: 23 Nisan 2021

  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (EFAD), Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin yayın organı olup 2018 yılından bu yana yayın hayatındadır. EFAD, sosyal ve beşeri bilimler alanında son gelişme ve yenilikleri yansıtan, bilimsel konu ve sorunları irdeleyen ve bu konularda çözüm önerileri getiren özgün, ulusal ve uluslararası araştırma makalelerini yayımlayan hakemli, Ulusal akademik bir dergidir.

  Makale Gönderim Sayfası: https://dergipark.org.tr/tr/pub/efad

  Not: Özel sayı için makale gönderirken (makale gönderme esnasında) "Editöre Not" kısmına "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Özel Sayısı" notunu düşebilirsiniz.

  YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI (MCBÜ)

  Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sertifika Programı (Uzaktan Eğitim)

  Başvuru Koşulları:   Programa; Fen-edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri, Halk Bilimi, Türk Halk Bilimi ve Dilbilim Bölümü; Eğitim Fakültelerinin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği Bölümü ve diğer yabancı diller bölümleri ile Filoloji bölümlerinin (İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı vs.) 3. ve 4. sınıf öğrencileri, mezunları ile bu alanlarda yüksek lisans veya doktora yapanlar, mezuniyeti farklı alanlarda olup ilgili programlardan birinde yüksek lisans veya doktora yapanlar başvurabilir.

  Gazi TÖMER - Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı (Şubat 2021)

  Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GUZEM) ile Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) iş birliğinde düzenlenen uzaktan eğitim programına ait detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

  Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı çevrim içi (online) dersler şeklinde, Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan, alanında uzman öğretim elemanları tarafından verilecektir. Eğitim sonunda katılımcılara “Sertifika Belgesi” düzenlenecektir.

  SON BAŞVURU TARİHİ

  2 Şubat 2021

  BAŞLANGIÇ - BİTİŞ TARİHİ

  8 Şubat 2021 Pazartesi – 26 Şubat 2021 Cuma

  DERS GÜN VE SAATLERİ

  Teorik dersler için program: Pazartesi - Cumartesi 18.00 – 20.00

  TOPLAM EĞİTİM SÜRESİ

  4 Hafta 50 Saat Senkron Eğitim Süresi

  30 saat teorik, 20 saat uygulamalı eğitim

  YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ - ÇÜ TÖMER

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (CÜSEM), Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Eğitici Eğitimi programı düzenlemektedir.

  Program sonunda sertifika verilmektedir. Sertifikalar E-Devlet üzerinden verilecektir.

  KURSA KİMLER KATILABİLİR ?
  Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri, Halk Bilimi, Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Sınıf Öğretmenliği Bölümleri 1 ve 4. Sınıf Öğrencileri ile Mezunları