Türkçe, Türkçe Öğretimi, Türkçe Öğretmeni İlanı, Türkçe Okutmanı İlanı, Yunus Emre Enstitüsü Personel Alımı İlanı, Türkiye Maarif Vakfı Personel Alımı İlanı, Türkoloji Bursları, Türkçe Yaz Okulları, Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programları  gibi Türkçeyle ilgili her türlü duyurulara bu sayfada yer verilmektedir...

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Uzaktan Öğretimi Sertifika Programı - Aydın TÖMER

40 saat teorik + 60 saat uygulama dersi

Tarih: 5 Nisan 2021-7 Mayıs 2021

Fiyat: 1500 TL

Katılım Şartı: 

  • * Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Çalışmak
  • * Türkçe Eğitimi / Türk Dili Ve Edebiyatı / Fakültelerin Dil Ve Edebiyat Bölümlerinden Mezun Olmak
  • * İlgili Alanda Yüksek Lisans Yapıyor Olmak

Gazi TÖMER - Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı (Mart 2021)

Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GUZEM) ile Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) iş birliğinde düzenlenen uzaktan eğitim programına ait detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı çevrim içi (online) dersler şeklinde, Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan, alanında uzman öğretim elemanları tarafından verilecektir. Eğitim sonunda katılımcılara “Sertifika Belgesi” düzenlenecektir.

ASBÜ TÖMER'de Yabancılara Türkçe Öğretimi Çevrim İçi Sertifika Programı

Programın Amacı nedir?

Türkçe son yıllara artan bir şekilde gerek ikinci dil gerekse de yabancı dil olarak büyük ilgi görmektedir. Buna karşın yabancılara Türkçe öğretmek üzere yetişmiş öğretici sayısı oldukça azdır. Buna binaen programın amacı, katılımcıların yabancılara Türkçe öğretimi disiplinine ilişkin bilgi ve becerisini artırmaktır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’nın içeriğine uygun şekilde alan uzmanları tarafından verilecek seminerlerle katılımcıların mesleki gelişimleri desteklenecektir.

NEVÜ TÖMER Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı - 2021

NEVÜ TÖMER YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi TÖMER bünyesinde alanında uzman, tecrübeli akademik kadro ile Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı gerçekleştirilecektir. 

Kurs süresi  : 40 saat teori + 30 saat çevrim içi ders tecrübesi

Kontenjan:  60 kişi

Kurs Ücreti : 800 TL

Yabancılara Türkçe Öğretimi Eğiticilerin Eğitimi - CÜ TÖMER

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (CÜSEM), Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Eğitici Eğitimi programı düzenlemektedir. Program sonunda sertifika verilmektedir. Sertifikalar E-Devlet üzerinden verilecektir.

KURS BAŞLANGIÇ TARİHİ: 15 MART 2021