Türkçe, Türkçe Öğretimi, Türkçe Öğretmeni İlanı, Türkçe Okutmanı İlanı, Yunus Emre Enstitüsü Personel Alımı İlanı, Türkiye Maarif Vakfı Personel Alımı İlanı, Türkoloji Bursları, Türkçe Yaz Okulları, Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programları  gibi Türkçeyle ilgili her türlü duyurulara bu sayfada yer verilmektedir...

AYBÜ YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI (24.05.2021 - 04.06.2021)

Başvuru tarihleri: 26.04.2021-24.05.2021 (saat 12.00)
Program ders saati: 60 saat (30 saat teorik, 30 saat uygulama)

Teorik ders saatleri: 24.05.2021-04.06.2021 tarihleri arasında hafta içi her gün 17.30 – 19.20 saatleri arasındadır.

Uygulama ders saatleri: 24.05.2021-04.06.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen çevrim içi veya çevrim dışı ders saatlerine göre düzenlenir. Uygulama derslerinin 27 saati izleme, 3 saati ise ders anlatımı şeklinde gerçekleşir.

(Belgelendirmek kaydıyla yabancılara Türkçe öğretimi alanında ders verme tecrübesine sahip olanlar uygulama derslerinden muaftır).

TDK Türk Dili Dergisi "Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe" Özel Sayısı

Türk Dil Kurumunun süreli yayınlarından Türk Dili dergisinin Eylül 2021 tarihinde okuyucusuyla buluşacak 837. sayısının Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın imzasıyla yayımlanan 2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak kutlanmasına ilişkin Genelge doğrultusunda “Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe Özel Sayısı” olarak yayımlanması planlanmaktadır.

Söz konusu özel sayıda vefatının 700. yılı sebebiyle Yunus Emre’nin şiirlerinin insanlıkça paylaşılan evrensel değerlerin gelişiminde oynadığı rolün ortaya konulması ve onun duru bir söyleyişle günümüze ulaşan hikmetli mısralarıyla beslenerek yüzyıllar içinde diğer büyük isimlerin ölümsüz eserlerinin de katkısıyla bir dünya dili hâline gelen Türkçemizin edebî, fikrî ve kültürel değerinin bir kez daha vurgulanması amaçlanmaktadır.

YABANCILARA TÜRKÇE SINAVI (YTS) - AYBÜ

Yabancılara Türkçe Sınavı (YTS) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi DİLMER tarafından uygulanan yüz yüze veya çevrim içi ortamda gerçekleştirilen dört temel dil becerisini ölçen bir sınavdır. Sınavda okuma, dinleme, yazma ve konuşma bölümleri bulunmaktadır. Her bölüm kendi içerisinde değerlendirilmekte olup her bölümün tam puanı 100’dür.

Okuma ve dinleme bölümlerinde sorular okuma ve dinleme metinlerine bağlı olarak çoktan seçmeli test şeklindedir. Okuma bölümünde 4-5 metin ve bu metinlere bağlı olarak çoktan seçmeli test soruları bulunmaktadır.

29 Mayıs 2021 Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS)

Yunus Emre Enstitüsü tarafından 29 Mayıs 2021 tarihinde  yurt dışında Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezlerinde ve Türkiye'de Ankara'da  Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) yapılacaktır.  Uluslararası ölçekte gerçekleştirilecek sınava Türkçe öğrenen ya da Türkçe dil seviyesini belgelendirmek  isteyenler katılabilir. Adaylara başarılı olmaları durumunda B2, C1, C2 düzeylerinde  Türkçe Yeterlik Belgesi verilecektir. Sayfamızdaki Sık Sorulan Sorular bölümünden sınav ile ilgili detaylara ulaşılabilir. 

AYBÜ TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI (22 MART 2021– 02 NİSAN 2021)

Başvuru tarihleri: 03.03.2021 - 22.03.2021

Program ders saati: 60 saat (30 saat teorik, 30 saat uygulama)

Teorik ders saatleri: 22.03.2021 - 02.04.2021 tarihleri arasında hafta içi her gün 17.30 – 19.20 saatleri arasındadır.

 Uygulama ders saatleri:  22.03.2021 - 02.04.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen çevrim içi veya çevrim dışı ders saatlerine göre düzenlenir. Uygulama derslerinin 27 saati izleme, 3 saati ise ders anlatımı şeklinde gerçekleşir. (Belgelendirmek kaydıyla yabancılara Türkçe öğretimi alanında ders verme tecrübesine sahip olanlar uygulama derslerinden muaftır).