Türkçe, Türkçe Öğretimi, Türkçe Öğretmeni İlanı, Türkçe Okutmanı İlanı, Yunus Emre Enstitüsü Personel Alımı İlanı, Türkiye Maarif Vakfı Personel Alımı İlanı, Türkoloji Bursları, Türkçe Yaz Okulları, Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programları  gibi Türkçeyle ilgili her türlü duyurulara bu sayfada yer verilmektedir...

Türkçe Yeterlik Sınavı Başvuruları Başladı - Sınav Tarihi: 18 Eylül 2020

Yunus Emre Enstitüsü tarafından 18 Eylül 2020 tarihinde  yurt dışında Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde ve Türkiye'de Ankara'da Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) yapılacaktır.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından uluslararası ölçekte gerçekleştirilecek sınava Türkçe öğrenen ya da Türkçe seviyesini ölçmek isteyen herkes katılabiliyor.

Başarılı olan adaylar Türkçe Yeterlik Belgesi almaya hak kazanıyor.  

Türkçe Yeterlik Sınavı; Okuma 25, Dinleme 25, Yazma 25, Konuşma 25 olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Sınavda her bir beceri alanından en az % 50 (12.5 puan) oranında başarı sağlamak koşulu ile toplamda 55-70 arası puan alan adaylara B2, 71-88 arası puan alan adaylara C1, 89-100 arası puan alan adaylara ise C2 Türkçe Yeterlik Belgesi verilmektedir. 

Başvuru Tarihleri: 26 Ağustos - 10 Eylül 2020

Sınav Tarihi:  18 Eylül 2020

Sınav Saati: 10.00

MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için bazı fakülte ve yüksekokullarda görevlendirmek üzere 25 akademik personel alımı ilana çıkmıştır.

Başvuru Süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür (14-28 Ağustos 2020).

Başvurular, Üniversite Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına yapılacak olup, e-posta ve/veya normal posta ile yapılan başvurularda gecikmelerden doğan sorumluluk kabul edilmemektedir.

YTB Türkçe Yaz Okulu başvuruları başladı

YTB ve Türkçe Öğretim Merkezleri iş birliği ile Ankara'daki TÖMER'lerde eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik sosyal-kültürel etkinlikleri, Türkçe konuşma ve yazma eğitimlerinin verileceği "YTB Türkçe Yaz Okulu" başvuruları başladı.

Başvuru Tarihleri: 10 Ağustos - 15 Eylül 2020

Türkçe Saati Proje Destek Programı - 2020-2021

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Türkçe Saati Projesi Destek Programı

Yurtdışı Türkler için Türkçe öğrenimi bugün, kültürel kimliğin ana karakterine bakım sağlanması anlamına gelir. Çünkü dil birey için iletişimin ötesinde işlevlere sahiptir. O, kişinin hayatı algılaması, kendi düşüncelerine ifade kazandırması, böylelikle hem bireysel bilincin hem de aynı dili konuşan insanlar arasında ortak bir düşünce dünyasının gelişmesine imkân sunması yönüyle, kimliğin temelini oluşturmaktadır. Bu minvalde yurtdışı Türklerin, çok dilli ve çok kültürlü ortamların insanları olarak, yaşadıkları ülkelerin dillerini öğrenmek ve kullanabilmek kadar Türkçeyi koruma ve devam ettirme imkânlarına sahip olmaları da önemlidir. Nihayetinde Türkçe, onu konuşanların köklerine ait tarihi, dilsel ve kültürel alanı vurgulayarak Türk toplumunun hem kendine has karakterini diri tutmakta, hem de gelecekteki varlığının da bağlı olduğu bir koşul haline gelmektedir. Bu sebeple çocuk ve gençlere anadili olarak Türkçenin doğru öğretilmesi, onları kendi kültürel kimliği ile barışık ve öz güven sahibi bireyler kılmaya katkı sunduğu gibi, yurt dışındaki Türk toplumunun yarınlarını da emniyet altına almak anlamına gelmektedir.

Buradan hareketle Başkanlığımız, Batı Avrupa, Amerika ve Avustralya’da yaşayan çocuk ve gençlerimizin Türkçe öğrenme süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla Türkçe Saati Proje Destek Programını geliştirmiştir.

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI - AYBÜ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 06 – 17 TEMMUZ 2020 tarihleri arasında Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi konusunda uzaktan öğretim yöntemiyle sertifika programı düzenliyor. 

Programa; Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri, Türk Halkbilimi, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Yabancı Diller (İngilizce,Almanca, Fransızca, Arapça Öğretmenliği Bölümleri;İngiliz Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı Bölümleri vb….), Çeviribilim/Mütercim-Tercümanlık bölümlerinden birinden mezun olmuş olanlar ve bu bölümlerden birinde öğrenim görmekte olanlar programa başvuru yapabilir. Kontenjan olması durumunda; Türkçeyi yabancı dil olarak öğretmek isteyen diğer lisans bölümü mezunları ve öğrencileri de programa kabul edilebilir.