Türkiye Maarif Vakfı İstihdam Planlaması - Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı

Türkiye Maarif Vakfı İstihdam Planlaması - Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı

Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığından;

Türkiye Maarif Vakfı tarafından yurt içi ve yurt dışı istihdam planlaması kapsamında Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı düzenlenecektir. Eğitim Programına 20 katılımcı alınacaktır.

Program Bilgileri

Türkiye Maarif Vakfı, Vakıf merkezi ve faaliyet gösterdiği ülkelerdeki eğitimci ihtiyacını karşılamak üzere istihdama yönelik olarak “Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı” düzenleyecektir.

Gerçekleştirilecek eğitim ve istihdam programı kapsamında; kurumsal oryantasyon, alan uzmanlığı, uluslararası öğretmenlik becerileri (iletişim, yönetişim, planlama), uluslararası eğitim sistemleri, kişisel gelişim ve pedagojik formasyon konu gruplarının yer aldığı ve adayların gelişimlerine katkı sağlayacak modüler eğitimler uygulanacaktır. Uluslararası Eğitimci Meslek Bilgisi ile Kişisel ve Kurumsal Gelişim modüllerinin yanı sıra Yabancılara Türkçe Öğretimi Alan Programı da düzenlenecektir.

Program iki kademede yürütülecektir. İlk kademe teorik eğitim ve atölye çalışmalarından oluşurken ikinci kademe ise Vakıf merkezindeki uygulamalı eğitimi kapsamaktadır. Programın ilk kademesi hafta içi her gün, yarım gün (3 saat) teorik eğitim ve yarım gün (3 saat) atölye çalışması olmak üzere tam gün (6 saat) olarak toplamda 10 hafta sürecektir. Katılımcılar ilk kademedeki eğitim sürecinde ve bitiminde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu aşamada başarılı olanlar, programın ikinci kademesi olan ve 8 hafta sürecek uygulamalı eğitime katılmaya hak kazanacaklardır. Her iki kademede de devamlılık şartını sağlayan ve programa dair yükümlülükleri yerine getiren katılımcılara “Başarı Sertifikası” verilecektir.

Fırsatlar

Türkiye Maarif Vakfı, 43 ülkede 353 okuluyla uluslararası eğitim alanında Türkiye’nin dünyaya açılan kapısıdır. Başarı Sertifikası almaya hak kazanmış katılımcılar, Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam aday havuzuna alınacak ve ihtiyaçlar bağlamında başarı sırasına göre istihdam edilebileceklerdir.

Başvuru Şartları

A. Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı İçin:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Türkiye’deki üniversitelerin Tablo 1’deki branşlarla ilgili bölüm/alan/programlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 • Mülakat aşamasında belgelendirmek üzere Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifikasına sahip olmak,
 • 01.01.1992 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak,
 • Mezuniyet ortalamasının en az 2,50 ya da eşdeğeri puana sahip olmak,

Tablo 1. Türkçe Öğretmeni Uyum ve Geliştirme Programı Branş Tablosu

Branş

Mezun Olduğu Bölüm/Alan/Program

Türkçe Öğretmeni

Türkçe Öğretmenliği

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Dili ve Edebiyatı

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Türk Halkbilimi

Dil Bilimi

Sınıf Öğretmeni

Sınıf Öğretmenliği

Üstün Zekâlılar Öğretmenliği

Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmeni

Okul Öncesi Öğretmenliği

Ana Okulu Öğretmenliği

Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Çocuk Gelişimi

 

Başvuru İşlemleri

Başvurular 18/02/2021 – 21/03/2021 tarihleri arasında alınacaktır.

Adayların;

1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesi üzerinden ‘Kullanıcı Kaydı’ butonu üzerinden sisteme üye olmaları ve burada kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra sisteme giriş yapmaları,

2. Adımda: Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘Yeni’ ikonundan tüm alanları eksiksiz bir şekilde doldurarak özgeçmişlerini oluşturmaları ve ilanda belirtilen belgeleri ‘Ekli Dosyalar’ kısmına her bir adımda farklı dokümanı ‘Dosya Tipi’ ile uyumlu bir şekilde ekleyerek, ‘Kaydet’ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri,

3. Adımda: ‘Yayındaki İş İlanları’ modülünden ilgili ilana başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir.

*Başvurular yukarıdaki şekilde sistem üzerinden yapılacak, şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İstenen Belgeler:

Adayları

 1. Diploma aslını ya da onaylı örneğini ve E-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesini (Lisans ve yüksek lisans mezunları için her iki belge),
 2. Not Döküm Belgesini (Transkript),
 3. ÖSYM Üniversite Tercih Yerleştirme Sonuç Belgesini,
 4. Adli Sicil Belgesini (E-Devlet kaydı),
 5. Özgeçmişini,

Pdf halinde,

 1.             1 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını taratarak, sisteme yüklemeleri ve 21/03/2021 günü saat 23.59.00’a kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Sınav
Sınav iki aşamada gerçekleştirilecektir. İlk aşama Genel Kültür, Genel Yetenek ve Alan Bilgisini kapsamakta ve çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. İkinci aşama ise adayın başvurudaki beyanına göre İngilizce, Fransızca veya Arapça dillerinin birisinden oluşmaktadır. Sınav ile ilgili detaylı bilgiler ön değerlendirme neticesinde ilan şartlarını sağlayan adaylara bildirilecektir.

Mülakat
Sınav neticesinde mülakata çağırılması uygun görülen adaylara mülakat tarihleri ve saati, başvuru aşamasında adaylar tarafından sisteme girilen kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir.

Diğer Hususlar
1. Sınav ve mülakatlar Türkiye Maarif Vakfının İstanbul’daki Merkezinde yapılacaktır.
2. Programın başlama tarihi ve detayları daha sonra programa kabul alan katılımcılara iletilecektir.
3. Değerlendirme sonuçları kişisel e-posta adreslerine gönderilecektir.
4. Değerlendirme sonuçlarında adaya verilen haklar münhasıran bu program için geçerli olup daha sonraki programlar için bir hak teşkil etmez.
5. Programa katılabilmek için adayların programla ilgili Türkiye Maarif Vakfı tarafından hazırlanan taahhütnameyi kabul etmesi ve imzalaması gerekmektedir.

PROGRAM KATILIM BURSU

 • Programa kabul alan her bir katılımcıya program süresince aylık 1.350 TL burs verilecekti

SIK SORULAN SORULAR

Eğitim dili nedir?
Programın dili Türkçedir.

Eğitim programı nerede ve ne zaman gerçekleştirilecek?
Eğitim programı Türkiye Maarif Vakfının İstanbul’daki Merkezinde gerçekleştirilecektir. Salgın şartlarına göre eğitimin çevrim içi yapılma durumu daha sonra  görüşülecektir. İlk kademedeki eğitimler 10 hafta olmak üzere eğitimler hafta içi her gün ve günde 6 saat yürütülecektir. Programın ikinci kademesi ise 8 hafta sürecektir. Programın başlama tarihi ve detayları daha sonra programa kabul alan katılımcılara iletilecektir.

Eğitim sırasında ulaşım, iaşe ve ibate desteği sağlanacak mı?
Türkiye Maarif Vakfı eğitim süresince öğle yemeği hizmeti sunacaktır. Ulaşım, konaklama ve sağlık hizmetleri desteği verilmemektedir. Ulaşım, konaklama ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması, katılımcıların kendi sorumluluğundadır.

Program süresince ölçme ve değerlendirme süreci nasıl yürütülecek?
Program içeriğinin katılımcılar tarafından edinimini ölçebilmek için Portfolyo değerlendirme yapılacaktır. Portfolyo değerlendirme; eğitimcilerin katılımcılarla ilgili geri bildirimleri, katılımcıların devam durumu, uygulamalı eğitim sürecinde Vakfın proje çalışmalarına katkıları, gerçekleştirilecek proje, açık uçlu ve çoktan seçmeli sınavların sonuçlarının bir bütün olarak değerlendirilmesini içermektedir.

Programın belgelendirilmesi nasıl yapılacak?
Katılımcıların sertifika almaya hak kazanabilmesi için Portfolyo değerlendirme sürecinde 100 üzerinden 75 ve üzerinde puan alması, derslere %80 devamlılığı, eğitim sırasındaki yükümlülükleri yerine getirmesi ve uygulamalı eğitimi başarı ile tamamlaması şartı aranacaktır. Bu yeterlilikleri yerine getiren katılımcılara Başarı Sertifikası verilecektir.

Programı başarıyla bitirmek istihdam garantisi sağlar mı?
Programı başarıyla bitirmek Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde istihdam garantisi sağlamamaktadır.

BİLGİ ALMA

Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresinden e-posta ile bilgi almaları mümkündür.

Kaynak: Türkiye Maarif Vakfı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR