Türkçe, Türkçe Öğretimi, Türkçe Öğretmeni İlanı, Türkçe Okutmanı İlanı, Yunus Emre Enstitüsü Personel Alımı İlanı, Türkiye Maarif Vakfı Personel Alımı İlanı, Türkoloji Bursları, Türkçe Yaz Okulları, Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programları  gibi Türkçeyle ilgili her türlü duyurulara bu sayfada yer verilmektedir...

Türkçe Yeterlik Sınavı Başvuruları Başladı - Sınav Tarihi: 14 Eylül 2019

Yunus Emre Enstitüsü tarafından 14 Eylül 2019 tarihinde  yurt dışında Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde ve Türkiye'de Ankara'da Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) yapılacaktır.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından uluslararası ölçekte gerçekleştirilecek sınava Türkçe öğrenen ya da Türkçe seviyesini ölçmek isteyen herkes katılabiliyor.

Başarılı olan adaylar Türkçe Yeterlik Belgesi almaya hak kazanıyor.  

Türkçe Yeterlik Sınavı; Okuma 25, Dinleme 25, Yazma 25, Konuşma 25 olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Sınavda her bir beceri alanından en az % 50 (12.5 puan) oranında başarı sağlamak koşulu ile toplamda 55-70 arası puan alan adaylara B2, 71-88 arası puan alan adaylara C1, 89-100 arası puan alan adaylara ise C2 Türkçe Yeterlik Belgesi verilmektedir. 

Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz-23 Ağustos 2019

Sınav Tarihi:  14 Eylül 2019

Sınav Saati: 10.00

Yurt Dışındaki Üniversitelere Öğretim Elemanı Görevlendirme İlanı (2019-2020)

Yunus Emre Enstitüsü tarafından 2019-2020 öğretim yılında yurt dışındaki üniversitelerde çalışmak üzere öğretim elemanı görevlendirilecektir.

Yunus Emre Enstitüsü ile Yükseköğretim Kurulunun eşgüdüm içerisinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında,

  • Türkiye’de Türkçe Öğretimi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Türkoloji Bölümlerinde çalışan,
  • Ek-3'te bulunan "Görevlendirme Yapılacak Ülke ve Üniversite Listesi ile Başvuru Şartları" şartları taşıyan öğretim elemanları

2019-2020 öğretim yılında yurt dışındaki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı / Türkoloji Bölümlerinde görevlendirileceklerdir.

Maarif Vakfı Okul Yöneticisi ve Öğretmen Alım İlanı

Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığı’ndan;

Türkiye Maarif Vakfı’nın yurt dışındaki okullarında görevlendirilmek üzere Okul Yöneticisi ve Öğretmen alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  3. Türk Ceza Kanunu’nun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve ya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  4. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  5. Yurt dışında, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,

 

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI - ALANYA TÖMER

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Eğitimcilerin Eğitimi Sertifika Programı" düzenliyor.

Başvuru Tarihleri: 01-19 Temmuz 2019

Program Tarihi: 22 Temmuz - 9 Ağustos 2019

Dersler haftada 2 gün (Salı ve Çarşamba günleri) 15.30-22.30 saatleri arasında olacaktır.

YÖK TÜRKOLOJİ BURSU

YÖK Türkoloji Bursu: Yükseköğretim Kurulunun işbirliği ve/veya mutabakat zaptı imzaladığı ülkeler öncelikli olmak üzere, Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek yurt dışındaki ülke ve yükseköğretim kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı, Türkoloji ve Türk Dili programlarında öğrenim gören ve bulunduğu ülkenin vatandaşı olan lisans öğrencilerine verilen bir burs programıdır.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışındaki Türkoloji bölümlerine ilgiyi artırmak ve nitelikli yabancı öğrencileri yurt dışındaki Türkoloji bölümlerine çekebilmek amacıyla ‘YÖK-Türkoloji’ burs programı başlattı.

YÖK'ün, Türkoloji programı bulunan ülkelerde üniversiteye geçiş dönemindeki gençlere yönelik ‘Türkoloji Sizi Çağırıyor’ sloganıyla başlattığı program, yurt dışındaki üniversitelerde bulunan Türkolojileri güçlendirmeyi ve bu programlara başarılı gençleri çekebilmeyi hedefliyor.

Sadece başarılı öğrenciler hedefleniyor.

Yurtdışındaki Türkoloji lisans programlarında her sınıftan en başarılı beş öğrencinin, öğrenimi süresince yılda 12 ay destekleneceği ‘YÖK-Türkoloji Bursu’ndan yararlanabilmek için, TC vatandaşı olmamak, kendi döneminde programa yerleşen ilk 10 öğrenci arasında yer almak gibi şartlar bulunuyor.