Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  -га ... мүнөт калды ● ...-(y)A (dakika) var ● без...минут

  бирге... мүнөт калды

  bire ... (dakika) var

  без...(минут) 1(час)

  экиге... мүнөт калды

  ikiye ... (dakika) var

  без...(минут) 2(два)

  үчкө ... мүнөт калды

  üçe ... (dakika) var

  без...(минут) 3(три)

  төрткө ... мүнөт калды

  dörde ... (dakika) var

  без...(минут) 4(четыре)

  бешке ... мүнөт калды

  beşe ... (dakika) var

  без...(минут) 5(пять)

  алтыга ... мүнөт калды

  altıya ... (dakika) var

  без...(минут) 6(шесть)

  жетиге ... мүнөт калды

  yediye ... (dakika) var

  без...(минут) 7(семь)

  сегизге ... мүнөт калды

  sekize ... (dakika) var

  без...(минут) 8(восемь)

  тогузга ... мүнөт калды

  dokuza ... (dakika) var

  без...(минут) 9(девять)

  онго ... мүнөт калды

  ona ... (dakika) var

  без...(минут) 10(десять)

  он бирге ... мүнөт калды

  on bire ... (dakika) var

  без...(минут) 11(одиннадцать)

  он экиге ... мүнөт калды

  on ikiye ... (dakika) var

  без...(минут) 12(двенадцать)