Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  sosyal taraflar

   

  Definition
  Sosyal diyalogun iki tarafını oluşturan işveren birlikleri ve sendikalardır.
  Comments
  ‘sosyal taraf’ kavramı Fransa ve Almanya’da ortaya çıkmış olup, daha sonra AB çevrelerinde kabul görmüştür; üç taraflı sosyal diyalog ayrıca kamu makamları ve/veya sivil toplum temsilcileri, STK’lar, vs.’yi de içerir.
  Source
  Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
  Related verb(s)
  sivil toplum, sosyal diyalog