Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  sosyal diyalog

   

  Definition
  Sosyal taraflar arasında danışma, diyalog ve toplu pazarlığın teşvikine yönelik bir alışveriş sürecidir.
  Comments
  sosyal diyalog çift taraflı (çalışan ve işverenlerin temsilcileriyle birlikte) veya üç taraflı (ayrıca kamu makamları ve/veya sivil toplum temsilcilerini, STK’ları, vs. de dahil ederek) olabilir; sosyal diyalog çeşitli seviyelerde (şirket, sektörel / sektörlerarası ve yerel / bölgesel / ulusal / uluslarötesi) gerçekleşebilir ; uluslararası düzeyde, sosyal diyalog, ilgili ülkelerin sayısına bağlı olarak, çift taraflı, üç taraflı veya çok taraflı olabilir.
  Source
  Cedefop, 2004.
  Related verb(s)
  sivil toplum, sosyal taraflar