Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  standart

   

  Definition
  Beklenen beklenti, yükümlülük, gereksinim veya normdur.
  Comments
  Standartlar birkaç türe ayrılabilir: eğitim standardı öğrenme hedefleri, müfredat içeriği, giriş koşullarına yönelik ifadelerin yanı sıra öğrenme hedeflerinin karşılanması için gereken kaynaklar anlamına gelir; mesleki standart belirli bir işle ya da belirli bir iş için gereken bilgi, beceri ve anlayışla ilgili faaliyet ve görevlere yönelik ifadeler anlamına gelir; değerlendirme standardı değerlendirilecek öğrenme sonuçları, değerlendirilen kişi tarafından ulaşılması gereken performans düzeyi ve kullanılan yöntembilime yönelik ifadeler anlamına gelir; onaylama standardı değerlendirilecek öğrenme sonuçları, kullanılan değerlendirme yöntembiliminin yanı sıra ulaşılacak performans düzeyine yönelik ifadeler anlamına gelir; belgelendirme standardı bir sertifika veya diploma edinmek için geçerli kuralların yanı sıra verilen haklara yönelik ifadeler anlamına gelir. Sisteme bağlı olarak, bu standartlar ayrı olarak tanımlanabilir veya aynı belgenin bir parçası olabilir.
  Source
  Cedefop; ISO, 1996.
  Related verb(s)