Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  sosyal dahil etme

   

  Definition
  Kişilerin veya kişi gruplarının toplumla vatandaşlar veya çeşitli kamusal sosyal ağların üyeleri olarak bütünleşmesidir. Sosyal dahil etmenin kökü temel olarak işgücü piyasası veya ekonomik içermede bulunur.
  Comments
   
  Source
  Cedefop, 2004.
  Related verb(s)