Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  öğrenme sonuçlarının onaylanması

   

  Definition
  Bir kişinin örgün, yaygın veya resmi olmayan bir ortamda edindiği öğrenme sonuçlarının (bilgi, beceri ve/veya yeterlilikler) önceden belirlenmiş kriterlere göre değerlendirilmiş ve bir onaylama standardının koşullarına uygun olduğunun yetkili bir organ tarafından tasdik edilmesidir. Onaylama genellikle belgelendirmeyle sonuçlanır.
  Comments
   
  Source
  Cedefop.
  Related verb(s)
  öğrenme sonuçlarının değerlendirmesi, öğrenme sonuçlarının belgelendirmesi