Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  öğrenme sonuçlarının tanınması

   

  Definition
  (a) Resmi tanıma: beceri ve yeterliliklere aşağıdaki yollardan biriyle resmi statü kazandırma süreci: ehliyet verilmesi (sertifika, diploma veya unvan) ya da denklik, kredi birimleri veya muafiyet verilmesi, kazanılan beceri ve/veya yeterliliklerin onaylanması ve/veya (b) sosyal tanıma: beceri ve/veya yeterliliklerin değerinin ekonomik veya sosyal çıkar sahipleri tarafından tanınması.
  Comments
   
  Source
  Cedefop, 2004.
  Related verb(s)
  öğrenme sonuçlarının belgelendirmesi, ehliyetlerin karşılıklı olarak tanınması, öğrenme sonuçlarının onaylanması