Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  öğrenme sonuçlarının değerlendirmesi

   

  Definition
  Bir kişinin bilgi, teknik bilgi, beceri ve/veya yeterliliklerini önceden belirlenmiş kriterlere (öğrenim beklentileri, öğrenme sonuçlarının ölçümü) göre takdir etme sürecidir. Değerlendirmeyi tipik olarak onaylama ve belgelendirme izler.
  Comments
  literatürde, ‘assessment’ anlamındaki ‘değerlendirme’ genellikle kişilerin değerlendirilmesi anlamına gelirken ‘evaluation’ anlamındaki ‘değerlendirme’ daha ziyade tedarikçilerin eğitim ve mesleki eğitim yöntemlerine ilişkin değerlendirmenin ifadesine yönelik kullanılmaktadır.
  Source
  Cedefop, 2004.
  Related verb(s)
  öğrenme sonuçlarının belgelendirmesi