Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  öğrenme sonuçlarının belgelendirmesi

   

  Definition
  Bir kişinin elde ettiği bir dizi öğrenme sonucunun (bilgi, teknik bilgi, beceri ve/veya yeterliliklerin), yetkili bir organ tarafından önceden belirlenmiş bir standarda göre değerlendirilmiş ve onaylanmış olduğunu beyan eden bir sertifika, diploma veya unvan verilmesi sürecidir.
  Comments
  belgelendirme öğrenmenin örgün, yaygın veya resmi olmayan ortamlarda elde edilen sonucunu onaylayabilir.
  Source
  Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
  Related verb(s)
  öğrenme sonuçlarının değerlendirmesi, onaylayan kurum, sertifika / diploma / unvan, ehliyet, öğrenme sonuçlarının onaylanması