Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  çalıştırma

  Definition
  Bir öğrenciye deneyimli ve yetkili bir meslek uzmanı tarafından rehberlik, danışmanlık veya gözetim sunmaya yönelik her türlü faaliyettir. Çalıştırıcı (okulda, eğitim merkezlerinde veya iş başında) öğrenme süreci boyunca öğrenciyi destekler.
  Comments
  çalıştırma çeşitli faaliyetleri kapsar: akademik konular (eğitim başarısının iyileştirilmesi); kariyer (okuldan işe geçişin kolaylaştırılması); kişisel gelişim (öğrencilerin akıllı seçimler yapmaya teşvik edilmesi).
  Source
  Cedefop, 2004.
  Related verb(s)
  öğrenme yardımcısı, yol gösterme