Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  birim (ECVET)

  Definition
  Bir ehliyetin tutarlı bir parçasını oluşturan bilgi, beceri ve/veya yeterlilikler dizisidir. Bir birim, bir ehliyetin değerlendirilebilir, aktarılabilir, onaylanabilir ve olasılıkla belgelendirilebilir en küçük parçası olabilir. Bir birim tek bir ehliyete özel ya da birkaç ehliyette ortak olabilir.
  Comments
  birimlerin özellikleri (içerik, boyut, bir ehliyet oluşturan toplam birim sayısı, vs.) ilgili düzeydeki ehliyetten sorumlu yetkili organ tarafından belirlenir. Birimlerin tanımı ve açıklaması yeterlilikler sistemi ile yetkili organın usullerine göre farklılık gösterebilir. Ancak, ECVET sistemi her birim için aşağıdakilerin sağlanmasını önerir: birimin genel başlığı; bir birime dahil olan bilgi, beceri ve yeterlilik; ilgili öğrenme sonuçlarının değerlendirmesine yönelik kriterler.
  Source
  Avrupa Komisyonu, 2006c.
  Related verb(s)
  Mesleki eğitim ve öğretim için Avrupa kredi (transfer) sistemi (ECVET), Yaşam boyu öğrenim için Avrupa yeterlilikler çerçevesi (EQF)