Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  çıraklık

  Definition
  İşyerinde ve bir okulda veya eğitim merkezinde değişen dönemlerde sistematik, uzun süreli eğitimdir. Çırak işverene sözleşmeyle bağlı olup, istihkak (maaş veya harçlık) alır. İşveren kursiyere belirli bir meslek sağlayan bir eğitim sunmakla yükümlüdür.
  Comments
  Fransızca’da ‘apprentissage’ terimi hem çıraklık hem de öğrenme süreciyle ilişkilidir (bkz. ‘öğrenme’).
  Source
  Cedefop, 2004.
  Related verb(s)
  almaşık mesleki eğitim