Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  bireysel öğrenim hesabı

  Definition
  Yetişkinlerin öğrenmeye erişimini teşvik etmeye yönelik bir kamusal teşvik sistemidir – örneğin hali hazırda kamusal olarak finanse edilen eğitim veya mesleki eğitimden faydalanmayanlar için.
  Comments
  bireysel öğrenim hesapları, öğrencilerin tercih ettikleri kurumlarda harcayabilecekleri para veya zaman olarak ifade edilen bir destek sağlayarak, profesyonel gelişim ve kişisel gelişime katılımın artırılmasını amaçlar.
  Source
  Cedefop.
  Related verb(s)
  yaşam boyu öğrenme, açık öğrenme