Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  bir eğitim veya mesleki eğitim sağlayıcının akreditasyonu

  Definition
  Bir eğitim veya mesleki eğitim sağlayıcıya, ilgili yasama kurumları veya profesyonel kurumlarca önceden belirlenmiş standartları karşıladığının onaylandığını gösteren akredite statüsü verilen bir kalite güvence usulüdür.
  Comments
   
  Source
  Kanada Uluslararası Diplomalar Bilgi Merkezi’nden alınmıştır.
  Related verb(s)