Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  anahtar yeterlilikler / anahtar/ana beceriler

  Definition
  Çağdaş bilgi toplumunda yaşamak için gereken becerilerin (temel ve yeni temel becerilerin) toplamıdır.
  Comments
  Avrupa Komisyonu, yaşam boyu öğrenme için anahtar yeterlilikler hakkındaki Tavsiye Kararı’nda, sekiz anahtar yeterlilik belirlemektedir:ana dilde iletişim;yabancı dillerde iletişim;matematik, bilim ve teknolojide yeterlilikler;sayısal yeterlilik;öğrenmeyi öğrenme;kişilerarası, kültürlerarası ve sosyal yeterlilikler ile yurttaşlıkla ilgili yeterlilik; girişimcilik;kültürel ifade gücü.
  Source
  Cedefop, 2004; Avrupa Komisyonu, 2006b.
  Related verb(s)
  temel beceriler, yeni temel beceriler