Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  alt düzey ortaöğretim (ISCED 2)

  Definition
  Alt düzey ortaöğretim, öğretim tipik olarak daha konu odaklı olmakla beraber, çoğunlukla derslerin yürütülmesinde daha uzman öğretmenler istihdam ederek, genellikle temel eğitimin temel programlarını sürdürür.
  Comments
  bazı ülkelerde, bu düzey ulusal eğitim sisteminde (ISCED 2. düzey dahil, dokuz yıllık temel eğitim) karşılığı olmayan suni bir ayırım gibi görünebilir. Bu gibi durumlarda, ISCED 2. düzeyine ‘temel eğitimin ikinci etabı’ denir.
  Source
  Unesco, 1997; Eurydice, 2006.
  Related verb(s)
  Yaşam boyu öğrenim için Avrupa yeterlilikler çerçevesi (EQF), üçüncü düzey eğitimin ilk etabı (ISCED 5), ortaöğretim üstü (üçüncü düzey olmayan) eğitim (ISCED 4), üst düzey ortaöğretim (ISCED 3)