Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  almaşık mesleki eğitim

  Definition
  Bir okulda veya eğitim merkezinde ve işyerinde değişen dönemlerde eğitim ve mesleki eğitimdir. Almaşık program haftalık, aylık ya da yıllık olarak yapılabilir. Katılımcılar, ülkeye ve geçerli statüye bağlı olarak, işverene sözleşmeyle bağlanabilir ve/veya bir istihkak alabilir.
  Comments
  Alman ’ikili sistemi’ almaşık eğitime bir örnektir.
  Source
  Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
  Related verb(s)
  çıraklık