Koyduğu yerde otlamak - (Пастись, где оставили)

Nasreddin Hoca bir gün (однажды: «один день») eşeğini (своего ишака, осла) önüne katarak (погоняя; önüne katmak — гнать, преследовать) dağa (на гору; dağ — гора), odun kesmeye (чтобы нарубить дров; kesmek — резать, рубить) gitmiş (пошел; gitmek). Bunları (их, т.е. дрова) eşeğine (на своего ишака) yükledikten sonra (после того как загрузил; yük — груз; ноша; вьюк; yüklemek) hayvana (животному; hayvan):

— Haydi, doğru eve (давай, прямо домой!; ev — дом)! Bakalım (посмотрим; bakmak — смотреть) sen mi (ты ли), yoksa ben mi (или я) daha çabuk (быстрее; çabuk — быстрый)) varacağız (доберемся; varmak), diyerek (сказав; demek) kestirme bir yoldan (кратчайшим путем; kestirme — прямой, кратчайший, yol — путь) evin yolunu tutmuş (направился домой; «дома дорогу стал держать»).

Fakat (однако) eve (домой) vardığı zaman (когда он вернулся; «время его возвращения»; varmak — добираться), eşeğinin hâlâ gelmemiş olduğunu görerek (видя, что его ишак все еще не пришел; gelmek — приходить, görmek — видеть), ondan önce (раньше) davranabildiği için (из-за того, как смог поступить; davranmak — действовать, поступать, вести себя) bir çeşit gurur duyarak (чувствуя своего рода гордость: «один вид гордости чувствуя»; duymak — чувствовать, слышать) beklemeye başlamış (ждать начал; beklemek — ждать, başlamak — начинать). Beklemiş, beklemiş (ждал, ждал), eşek hâlâ görünmeyince (ишак все не показывался: «все еще не был виден»; görünmek — быть видным, виднеться) meraka düşmüş (/он/ забеспокоился: «в беспокойство впал»; merak — беспокойство, любопытство, düşmek — падать). Yola çıkmış (на дорогу вышел; çıkmak). Yeniden (снова) dağa varmış (на гору вернулся: «до горы добрался»). Bir de ne görsün? (И вдруг, что он видит?: «что пусть он видит»). Eşek hâlâ (ишак все еще) onu ilk bıraktığı yerde (на месте, где его изначально оставил: «его сначала где оставил на месте»; ilk — впервые, в первый раз, bırakmak — бросать, оставлять) otlayıp durmuyor mu (не стоит ли, пощипывая травку; otlamak — пастись, щипать траву, durmak — стоять)?

Bu işe (на это: «на это дело») fena halde içerleyen (ужасно рассердившийся; içerlemek — сердиться) Hoca dayanamamış (не выдержал; dayanmak — выдерживать):

— Ne biçim hayvansın (что ты за животное?: «Какой формы ты животное?»)? diye (говоря) eşeği paylamış (ишака обругал; paylamak — отругать, отчитать; делить). Ben tâ eve kadar (я до самого дома) gittim (дошел; gitmek — идти, уходить), geldim (пришел). Sen ise (ты же) hâlâ (все еще) bıraktığım yerde (на месте, где я тебя оставил) otluyorsun (пасешься)!

Hoca merhumun bu sözü de (и эти слова покойного Ходжи: «покойного Ходжи и это слово»; merhum — покойный, söz — слово) atasözleri arasında yer almıştır (заняли место среди пословиц; atasözü — пословица, yer almak — занять место, almak — взять).

Koyduğu yerde otlamak

Nasreddin Hoca bir gün eşeğini önüne katarak dağa, odun kesmeye gitmiş. Bunları eşeğine yükledikten sonra hayvana:

— Haydi, doğru eve! Bakalım sen mi, yoksa ben mi daha çabuk varacağız, diyerek kestirme bir yoldan evin yolunu tutmuş.

Fakat eve vardığı zaman, eşeğinin hâlâ gelmemiş olduğunu görerek, ondan önce davranabildiği için bir çeşit gurur duyarak beklemeye başlamış. Beklemiş, beklemiş, eşek hâlâ görünmeyince meraka düşmüş. Yola çıkmış. Yeniden dağa varmış. Bir de ne görsün? Eşek hâlâ onu ilk bıraktığı yerde otlayıp durmuyor mu?

Bu işe fena halde içerleyen Hoca dayanamamış:

— Ne biçim hayvansın? diye eşeği paylamış. Ben tâ eve kadar gittim, geldim. Sen ise hâlâ bıraktığım yerde otluyorsun!

Hoca merhumun bu sözü de atasözleri arasında yer almıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR