En Çok Kullanılan 1000 Türkçe Kelime

En Çok Kullanılan 1000 Türkçe Kelime

Makale Dizini

Bu listede konuşma ve yazma esnasında en çok kullanılan 1000 Türkçe kelime ve İngilizce karşılığı yer almaktadır. (Kelimeler kök ve gövdelerine ayrıştırılmamış, ekleri ile birlikte kullanıldığı şekli ile listelenmiştir.) Ayrıca Türkçe İnternet Metinlerinde En Çok Kullanılan 600 Kelime ve Türkçede En Çok Kullanılan 200 Fiil sayfalarına da bakabilirsiniz.

 

En Çok Kullanılan 1000 Türkçe Kelime

Sıra

Türkçe

İngilizce

1

bir

one

2

bu

this

3

ne

what

4

ve

and

5

mi

mi

6

için

for

7

çok

very

8

ben

I

9

o

o

10

de

and

11

evet

yes

12

var

there is

13

ama

but

14

Is

15

değil

not

16

da

also

17

hayır

no

18

sen

you

19

şey

thing

20

daha

more

21

bana

me

22

kadar

up to

23

seni

you

24

beni

me

25

iyi

good

26

tamam

OK

27

onu

her

28

bunu

this

29

gibi

as

30

yok

no

31

benim

my

32

her

each

33

sana

you

34

ki

that

35

sadece

only

36

neden

cause

37

burada

here

38

senin

your

39

ya

or

40

zaman

time

41

hiç

no

42

şimdi

now

43

nasıl

how

44

sonra

after

45

olduğunu

that

46

en

most

47

mu

Did

48

misin

Are

49

hadi

come on

50

şu

that

51

öyle

so

52

güzel

beautiful

53

biraz

some

54

musun

Do

55

önce

ago

56

İyi

Good

57

lütfen

please

58

ona

her

59

bak

Look

60

böyle

such

61

oldu

was

62

hey

hey

63

istiyorum

I want

64

geri

back

65

onun

its

66

bile

even

67

gerçekten

really

68

artık

no longer

69

kim

who

70

eğer

if

71

bay

Mr

72

yani

so

73

çünkü

because

74

biliyorum

I know

75

doğru

right

76

büyük

large

77

buraya

here

78

peki

well

79

başka

other

80

belki

maybe

81

tanrım

God

82

olarak

as

83

tek

only

84

efendim

ma'am

85

biri

one

86

haydi

come on

87

olur

will

88

et

meat

89

olacak

will

90

olan

The

91

adam

man

92

İşte

Here

93

merhaba

hello

94

sanırım

I think

95

teşekkürler

thanks

96

orada

there

97

nerede

where

98

biz

we

99

demek

say

100

hiçbir

no

101

yardım

help

102

ederim

I would

103

bilmiyorum

I do not know

104

gün

day

105

a

a

106

gece

night

107

in

in

108

fazla

over

109

bütün

the whole

110

harika

great

111

yeni

new

112

bunun

this

113

iki

two

114

gel

Come

115

biliyor

know

116

tüm

all

117

ile

with

118

kötü

poor

119

oh

oh

120

olsun

Whether

121

küçük

small

122

tam

full

123

ol

Subscribe

124

son

last

125

siz

you

126

şeyler

things

127

şeyi

everything

128

bayan

lady

129

hemen

immediately

130

sorun

problem

131

size

you

132

üzgünüm

sorry

133

ver

Give

134

onları

them

135

lanet

damn

136

teşekkür

thanks

137

ın

the

138

git

Go to

139

devam

continuation

140

i

i

141

kız

girl

142

dostum

man

143

pekala

well

144

sizi

you

145

gerek

need

146

bizi

us

147

e

e

148

bize

us

149

dur

stop

150

hakkında

about

151

buna

this

152

aynı

the same

153

oluyor

is

154

kendi

own

155

anne

mother

156

baba

father

157

mısın

Will

158

diye

that

159

business

160

kimse

one

161

izin

permit

162

asla

never

163

hala

still

164

tabii

of course

165

al

Buy

166

seninle

I

167

Did

168

selam

hi

169

olabilir

can

170

şunu

who

171

benimle

me

172

söyle

Tell

173

para

money

174

bizim

our

175

önemli

important

176

yoksa

or

177

içinde

in

178

herkes

everyone

179

ister

either

180

değilim

I'm not

181

üç

three

182

yüzden

so

183

gidelim

Let's go

184

geldi

came

185

dakika

minute

186

tekrar

again

187

bırak

Leave

188

vardı

had

189

biliyorsun

know

190

özür

apology

191

işte

here

192

bakalım

Let's look at

193

istiyorsun

You want to

194

yapıyorsun

doing

195

hep

always

196

miyim

Can

197

onlar

they

198

buradan

from here

199

nin

The

200

geliyor

coming


 

En Çok Kullanılan 1000 Türkçe Kelime

Sıra

Türkçe

İngilizce

201

gerçek

real

202

uzun

long

203

bugün

today

204

bekle

hold on

205

yine

again

206

olmak

be

207

saat

hour

208

neler

What

209

aslında

actually

210

çocuklar

children

211

nedir

What is the

212

bence

in my opinion

213

burası

this

214

onunla

with

215

çocuk

child

216

eve

home

217

göre

by

218

nereye

where

219

ilk

first

220

yer

location

221

nın

the

222

sizin

your

223

yıl

year

224

birlikte

with

225

hepsi

all of them

226

kaç

how many

227

olmaz

no

228

dinle

Listen

229

pek

so

230

yere

where

231

şekilde

the

232

emin

sure

233

hazır

ready

234

istemiyorum

I do not want

235

birkaç

a few

236

zaten

already

237

dilerim

I'm

238

fakat

but

239

lazım

necessary

240

söz

promise

241

söyledi

said

242

dan

dan

243

kendini

himself

244

olmalı

should

245

tane

grain

246

seviyorum

love

247

etmek

make

248

ediyorum

I'm

249

misiniz

Do

250

ı

I

251

bunlar

these

252

tatlım

honey

253

kesinlikle

certainly

254

karşı

against

255

birşey

Something

256

aman

oh

257

görmek

see

258

yarın

tomorrow

259

olduğu

that

260

benden

me

261

eski

old

262

istiyor

Wants

263

elbette

of course

264

edin

Check

265

az

little

266

İki

Two

267

anda

at

268

un

flour

269

kahretsin

damn

270

işi

job

271

kadın

female

272

yapmak

do

273

ilgili

about

274

oraya

there

275

ha

ha

276

dikkat

note

277

hoş

nice

278

yapma

making

279

an

moment

280

onlara

them

281

gerekiyor

Need

282

işe

work

283

zor

difficult

284

dışarı

out

285

bundan

from this

286

diğer

other

287

kez

times

288

sakin

calm

289

kabul

acceptance

290

mutlu

happy

291

geç

late

292

senden

I

293

dedim

I said,

294

bakın

look

295

gidip

go

296

çabuk

quickly

297

hafta

week

298

niye

why

299

ah

ah

300

kişi

person

301

yemek

food

302

yerde

where

303

musunuz

Do

304

özel

special

305

görüşürüz

See

306

YANLIŞ

wrong

307

gördüm

I saw

308

zorunda

to

309

gidiyor

going

310

tanrı

deity

311

kes

cut it out

312

ediyor

is

313

ye

to

314

gitti

I went

315

bazı

some

316

polis

police

317

nereden

where

318

yalnız

only

319

babam

Dad

320

merak

curiosity

321

hem

and

322

beş

five

323

erkek

male

324

sağ

right

325

doktor

doctor

326

falan

like

327

birini

one of the

328

kontrol

check

329

eminim

I bet

330

gereken

required

331

ondan

thereof

332

insan

human

333

insanlar

people

334

aptal

stupid

335

ihtiyacım

Need

336

etti

family

337

gördün

see

338

umarım

I hope

339

dolar

dollar

340

değildi

not

341

beri

since

342

adamım

man

343

etme

to

344

öldü

died

345

veya

or

346

su

water

347

nefret

hate

348

den

from

349

yeter

enough

350

haber

news

351

sanki

as if

352

yap

Articles

353

ateş

fire

354

kendine

self

355

dört

four

356

sabah

in the morning

357

akşam

evening

358

yalan

lie

359

dün

yesterday

360

kendimi

I

361

geçen

last

362

sence

Do you think

363

kal

Stay

364

annem

Mom

365

değilsin

You do not

366

yaptım

I did

367

sonunda

in the end

368

hangi

which

369

boyunca

along

370

la

la

371

yi

yi

372

yerine

instead

373

bunları

them

374

istediğim

I want

375

hungry

376

üzerinde

on

377

adı

Username

378

vardır

There are

379

ay

month

380

tamamen

completely

381

karar

decision

382

olduğumu

I was

383

dedi

said

384

adım

step

385

ayrıca

also

386

bitti

it's over

387

olun

Sign Up

388

u

u

389

gitmek

go

390

gelecek

future

391

olamaz

can not

392

farklı

different

393

yaptın

did

394

olmuş

has been

395

pekâlâ

all right

396

genç

young

397

öyleyse

then

398

dr

dr

399

sakın

Do not

400

bende

I


 

En Çok Kullanılan 1000 Türkçe Kelime

Sıra

Türkçe

İngilizce

401

bazen

sometimes

402

açık

open

403

bebeğim

baby

404

söyledim

I told

405

olursa

If the

406

tabi

subject to

407

oldukça

rather

408

yol

road

409

neyse

anyway

410

içeri

in

411

İlk

First

412

ettim

I was

413

oldum

I've been

414

beraber

with

415

tarafından

by

416

mükemmel

excellent

417

zamanı

time

418

eder

the

419

alo

hello

420

cevap

reply

421

oğlum

son

422

t

423

sahip

with

424

yapıyor

doing

425

onların

their

426

herif

guy

427

bilirsin

you know

428

on

ten

429

ise

if

430

henüz

yet

431

dünya

world

432

aldım

I got

433

kolay

easy

434

olması

be

435

uzak

remote

436

yanında

next

437

konuşmak

talk

438

evde

home

439

jack

jack

440

fark

difference

441

adamı

Man

442

evlat

child

443

hayatım

Life

444

saniye

second

445

başına

per

446

birisi

one

447

john

John

448

yoktu

There

449

araba

car

450

ara

intermediate

451

gidiyorum

I'm going

452

acele

rush

453

geldim

I'm

454

rahat

comfortable

455

düşünüyorsun

think

456

çocuğu

children

457

yüzünden

because

458

olsa

While

459

neredeyse

almost

460

hâlâ

still

461

görünüyor

it seems

462

dersin

about

463

dans

dance

464

hızlı

fast

465

ancak

but

466

vay

wow

467

halde

Although

468

savaş

war

469

yolu

way

470

söylemek

say

471

almak

buy

472

nasılsın

how are you

473

hepimiz

all of us

474

günü

On

475

olmadığını

whether

476

be

be

477

ev

home

478

şuna

Coach

479

çeneni

Shut

480

geceler

night

481

altında

under

482

durum

case

483

komik

funny

484

süre

time

485

oyun

game

486

miyiz

Can

487

bin

thousand

488

hava

weather

489

sanmıyorum

I do not think

490

duydum

I heard

491

anlıyorum

I understand that

492

yaptı

Translation

493

nun

s

494

galiba

probably

495

güle

bye

496

boş

empty

497

yeniden

re-

498

kapıyı

door

499

yardımcı

help

500

kaldı

I stayed

501

gidiyoruz

going

502

buldum

found

503

takip

follow-up

504

ta

ta

505

günaydın

good morning

506

hayal

dream

507

ciddi

serious

508

hayat

life

509

söylüyor

says

510

olacağım

I will be

511

new

new

512

altı

six

513

konuda

about

514

göz

eye

515

istedim

I wanted to

516

düşündüm

I thought

517

sende

you

518

canım

dear

519

bebek

baby

520

gelin

bride

521

işin

job

522

beyler

boys

523

kapa

Expand

524

le

le

525

düşünüyorum

I think

526

gidiyorsun

Going

527

beyaz

white

528

kardeşim

brother

529

adamın

man

530

herhangi

any

531

çalışıyorum

I'm trying

532

durun

Stay

533

azından

at

534

gelen

incoming

535

şaka

joke

536

yaşlı

elderly

537

başladı

started

538

gelip

come

539

memnun

satisfied

540

verin

Give

541

s

s

542

yolunda

right

543

telefon

phone

544

hareket

move

545

hayatta

alive

546

gelir

income

547

kimin

whose

548

böylece

so

549

şeyin

what

550

sürü

herd

551

mısınız

Are

552

üzerine

upon

553

kesin

final

554

arkadaşım

friend

555

baban

father

556

yeterince

enough

557

el

hand

558

arada

between

559

çıkar

interest

560

konusunda

about

561

siktir

fuck

562

yakın

close

563

verdi

gave

564

İçeri

In

565

silah

weapons

566

şeye

what

567

çıktı

output

568

hepsini

all of them

569

güçlü

strong

570

soru

question

571

herşey

Everything

572

garip

strange

573

anladın

understand

574

sanıyorsun

Do you think

575

kısa

short

576

çık

Unsubscribe

577

çalışıyor

working

578

sağol

thanks

579

geldin

Welcome

580

bırakın

Leave

581

otur

Sit

582

iyiyim

I'm

583

anladım

understood

584

terk

abandonment

585

yapacağım

do

586

parayı

money

587

hatta

even

588

durumda

case

589

daki

in the

590

kızı

daughter

591

haklısın

right

592

olduğuna

that

593

uygun

appropriate

594

korkunç

scary

595

dön

Return

596

geliyorum

I'm

597

tür

kind

598

acaba

I wonder

599

yapamam

I can not

600

kan

blood


 

En Çok Kullanılan 1000 Türkçe Kelime

Sıra

Türkçe

İngilizce

 

601

yaptığını

doing

 

602

ait

belonging to

 

603

neyi

what

 

604

kere

times

 

605

şeyleri

things

 

606

şöyle

so

 

607

çek

check

 

608

değildir

not

 

609

arasında

between

 

610

aşağı

down

 

611

bilmek

know

 

612

veriyorum

promise

 

613

dikkatli

careful

 

614

varsa

If the

 

615

neyin

what

 

616

muhtemelen

probably

 

617

dünyanın

the world

 

618

sevindim

I'm glad

 

619

dolu

full

 

620

geçti

passed

 

621

bi

bi

 

622

rahatsız

uncomfortable

 

623

yakında

soon

 

624

ihtiyacı

needs

 

625

frank

franc

 

626

neydi

What

 

627

verdim

I've

 

628

tuhaf

strange

 

629

sürekli

continuous

 

630

olacağını

would

 

631

ortaya

out

 

632

annen

mother

 

633

diyorsun

call

 

634

milyon

million

 

635

yüksek

high

 

636

at

horse

 

637

yukarı

up

 

638

fikir

idea

 

639

olmadı

not

 

640

zamanda

time

 

641

dışında

outside

 

642

hissediyorum

I feel

 

643

biliyordum

I knew

 

644

bizimle

us

 

645

bayım

sir

 

646

sizinle

with

 

647

aldı

received

 

648

kahrolası

fucking

 

649

dedin

said

 

650

deli

crazy

 

651

olmayacak

not

 

652

olmadan

without

 

653

sensin

You're the

 

654

yalnızca

just

 

655

acı

pain

 

656

getir

Bring

 

657

affedersiniz

I'm sorry

 

658

kızlar

girls

 

659

yemin

oath

 

660

ediyorsun

Are

 

661

tut

Grab

 

662

ölü

dead

 

663

hoşça

nicely

 

664

üzere

about to

 

665

gizli

hidden

 

666

burda

here

 

667

ihtiyacın

need

 

668

aşk

love

 

669

etmeye

to

 

670

tatlı

sweet

 

671

yapacağız

will

 

672

edecek

will

 

673

tahmin

estimate

 

674

dışarıda

out

 

675

te

te

 

676

içine

into

 

677

olası

possible

 

678

birinin

one's

 

679

koca

husband

 

680

hasta

patient

 

681

yavaş

slow

 

682

ölüm

death

 

683

sessiz

quiet

 

684

duydun

Have you heard

 

685

olurdu

would

 

686

ihtiyacımız

need

 

687

istersen

If you want to

 

688

herşeyi

everything

 

689

yapıyorum

I'm

 

690

mümkün

possible

 

691

yapacak

will

 

692

köpek

dog

 

693

gerektiğini

should

 

694

berbat

wretched

 

695

şans

chance

 

696

eden

The

 

697

sanıyordum

I thought

 

698

başkan

president

 

699

sıcak

hot

 

700

zarar

damage

 

701

dek

until

 

702

olay

event

 

703

yapar

Makes

 

704

oradan

thence

 

705

gidin

Go

 

706

kahve

coffee

 

707

görünüyorsun

look

 

708

orospu

bitch

 

709

ana

main

 

710

nefes

breath

 

711

pardon

pardon

 

712

şarkı

song

 

713

bilmem

I do not know

 

714

yapmaya

to

 

715

basit

simple

 

716

vermek

give

 

717

üstüne

over

 

718

diyor

says

 

719

olup

and

 

720

görüyorum

see it

 

721

kalk

up

 

722

evine

home

 

723

yedi

seven

 

724

film

movie

 

725

istedi

asked

 

726

anlaşıldı

roger

 

727

isterim

I would like

 

728

İnsanlar

People

 

729

olmayan

non-

 

730

sevgili

dear

 

731

keşke

if only

 

732

yıldır

years

 

733

varmış

there

 

734

insanların

people

 

735

alın

Get

 

736

olmalısın

You must be

 

737

herhalde

presumably

 

738

kızım

daughter

 

739

pislik

filth

 

740

buradayım

here

 

741

zavallı

poor

 

742

benziyor

looks like

 

743

herkesin

everyone

 

744

sesini

sound

 

745

istediğini

wanted

 

746

normal

normal

 

747

neye

What

 

748

birine

one

 

749

dalga

wave

 

750

ahbap

pal

 

751

aldın

did

 

752

ettin

Did

 

753

zamandır

time

 

754

bilmiyor

do not know

 

755

tıpkı

just as

 

756

charlie

charlie

 

757

çekil

Get out

 

758

unutma

forgetting

 

759

baş

head

 

760

sefer

expedition

 

761

muhteşem

magnificent

 

762

görüyor

see

 

763

diyorum

I say

 

764

yüz

face

 

765

sam

Sam

 

766

çeviri

translation

 

767

ufak

small

 

768

millet

people

 

769

yeri

Location

 

770

olacaksın

be

 

771

yeterli

enough

 

772

yapacaksın

do

 

773

miydi

Was it

 

774

the

the

 

775

hata

error

 

776

bununla

however

 

777

fena

bad

 

778

aile

family

 

779

joe

joe

 

780

önünde

before

 

781

söyledin

said

 

782

aşkına

for the sake of

 

783

numara

number

 

784

düşün

Think

 

785

belli

specific

 

786

alabilir

take

 

787

söylüyorum

I'm telling

 

788

söylemiştim

I told

 

789

george

George

 

790

evi

home

 

791

bilir

Knows

 

792

bok

shit

 

793

bunların

their

 

794

bayanlar

Women

 

795

tom

tom

 

796

yürü

Walk

 

797

doğum

birth

 

798

yaşında

Years

 

799

alıp

take

 

800

tehlikeli

dangerous

 


 

En Çok Kullanılan 1000 Türkçe Kelime

Sıra

Türkçe

İngilizce

801

m

m

802

inanamıyorum

I can not believe

803

aynen

exactly

804

anlıyor

understand

805

gitmem

go

806

adına

on behalf of

807

erken

early

808

sıkı

tight

809

adını

the name of the

810

yoktur

There is no

811

birçok

a lot

812

ses

sound

813

bekliyor

waiting

814

hayatını

life

815

kendisi

itself

816

vakit

time

817

ele

addressed

818

edeceğim

will

819

güvenlik

security

820

yaparım

do

821

seks

sex

822

içki

drink

823

bakma

look

824

david

david

825

canlı

live

826

kaptan

captain

827

anlamıyorum

I do not understand

828

müzik

music

829

durumu

Status

830

saçma

absurd

831

hatırlıyor

Recalls

832

oda

room

833

kimsin

Who

834

söyleme

saying

835

sonraki

next

836

kırmızı

red

837

güç

power

838

geldik

come

839

arkadaş

friend

840

verir

gives

841

temiz

clean

842

bilemiyorum

I do not know

843

arkadaşın

friend

844

düşünüyor

considering

845

yu

yu

846

günler

days

847

aşık

in love

848

mıydı

Were

849

bilmiyordum

I did not know

850

kimsenin

one

851

michael

michael

852

sıra

row

853

olmasını

that

854

olduğum

that

855

buldun

found

856

yapmam

I do

857

zamanlar

times

858

yapalım

Let

859

üstünde

on

860

baksana

listen

861

çocukları

children

862

olduğun

re

863

birden

suddenly

864

olsaydı

If

865

gelmiş

have

866

insanları

people

867

istediğin

you want to

868

bekleyin

wait

869

sonsuza

forever

870

niçin

why

871

ikinci

second

872

yerinde

in place

873

parti

party

874

anlat

Tell

875

işim

job

876

birşeyler

Something

877

almaya

to

878

kızın

girl

879

konuşma

speech

880

konu

topic

881

göster

Show

882

işler

works

883

seviyor

love

884

sonu

End

885

salak

idiot

886

asıl

principal

887

siyah

black

888

sayın

Mr.

889

yanına

next

890

geldiniz

Welcome

891

biliyoruz

know

892

alacağım

I will

893

İyiyim

I'm fine

894

haklı

right

895

soğuk

cold

896

hak

right

897

bahsediyorsun

talking about

898

gerekir

must

899

buradaki

here

900

sert

hard

901

burayı

here

902

umurumda

care

903

bulmak

find

904

gitsin

Forget

905

tarafa

party

906

olmaya

to

907

sigara

cigarette

908

defa

times

909

patron

boss

910

olmasın

not

911

dinleyin

Listen

912

iyisi

Best

913

kimseye

anyone

914

özellikle

especially

915

bilgi

information

916

yemeği

dinner

917

baylar

Gentlemen

918

adamlar

men

919

istiyorsan

If you want to

920

tercih

choice

921

yapabilirim

can

922

biriyle

one

923

acil

urgent

924

general

general

925

işini

job

926

dair

about

927

gayet

really

928

kalın

thick

929

hepiniz

all of you

930

arabayı

car

931

b

b

932

söylüyorsun

say

933

olma

being

934

bağlı

connected

935

duyuyor

read

936

gerçeği

The fact

937

alır

takes

938

taraftan

hand

939

öldürmek

kill

940

defol

get out

941

İşe

Recruitment

942

harry

harry

943

yerini

location

944

kusura

Sorry

945

rağmen

despite

946

babamın

Dad

947

canına

wow

948

söyleyeyim

let me tell you

949

tanıyor

know

950

yola

road

951

onlarla

them

952

uyuşturucu

drug

953

babası

father

954

anlamı

meaning

955

onlardan

them

956

affedersin

I'm sorry

957

görmedim

I have not seen

958

istemiyor

does not want to

959

kitap

book

960

değiliz

not

961

internal

962

bakayım

Let me see

963

yaşıyor

living

964

gir

Enter

965

orası

That's

966

amerikan

American

967

bizden

us

968

edebilir

Can

969

teslim

delivery

970

çoğu

most

971

hoşçakal

goodbye

972

kapı

door

973

dua

prayer

974

takım

team

975

mike

mike

976

adın

name

977

kalan

remaining

978

kapat

Close

979

dolayı

because

980

gelmek

come

981

silahı

weapon

982

şehir

city

983

dürüst

honest

984

parçası

part of the

985

zorundayım

I have

986

kendim

myself

987

çalışıyorsun

working

988

gurur

pride

989

cehenneme

Hell

990

zengin

rich

991

hoşuma

I like

992

ağır

heavy

993

kendime

myself

994

görmeye

see

995

sekiz

eight

996

mesaj

message

997

kalmak