Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  Жамдама сан атоочтор * Topluluk sayı sıfatları * Собирательные числительные

  бирөө

  biri, birisi

  один

  экөө

  ikisi (iki tanesi)

  двое

  үчөө

  üçü

  трое

  төртөө

  dördü

  четверо

  бешөө

  beşi

  пятеро

  алтоо

  altısı

  шестеро

  жетөө

  yedisi

  семеро