Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  Уруксат суроо * İzin alma * Просить разрешения

  Мүмкүнбү?

  Mümkün mü?

  Можно?

  Уруксатпы?

  İzin verir misiniz? ,Müsaade eder misiniz?

  Можно? Разрешите!

  уруксат сура-

  izin istemek, müsaade istemek

  просить разрешения

  уруксат ал-

  izin almak

  получить разрешение

  уруксат бер-

  izin vermek

  давать(дать) разрешение