Сүйлөм ● Cümle ● Предложение

сүйлөм мүчөсү

öğe (cümle öğesi)

члены предложения

ээ

özne (fail)

подлежащее

баяндооч

yüklem (fiil)

сказуемое

аныктооч

sıfat

определение

толуктооч

nesne; dolaylı tümleç (yer tamlayıcısı)

дополнение

бышыктооч

dolaylı tümleç (yer tamlayıcısı); zarf tümleci

обстоятельство

этиштик баяндоочтуу сүйлөм

fiil cümlesi

глагольное сказуемое

атоочтук баяндоочтуу сүйлөм

isim cümlesi

именное сказуемое

оң маанидеги сүйлөм

olumlu cümle

положительное предложение

терс маанидеги сүйлөм

olumsuz cümle

отрицательное предложение

суроолуу сүйлөм

soru cümlesi

вопросительное  предложение

илептүү сүйлөм

ünlem cümlesi

восклицательное предложение

жөнөкөй сүйлөм

basit cümle

простое предложение

татаал сүйлөм

bileşik cümle

сложное предложение

тең байланыштагы татаал

sıralı cümle

сложносочиненное предложение

сүйлөм багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм

bağlı cümle

сложноподчиненное предложение

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR