TÜRKÇE EĞİTİMİNDE DRAMA VE ÖZGÜN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Özet: Oyun, çocuğun doğuştan getirdiği bir ihtiyaçtır. Oyunun belli amaç ve hedefler doğrultusunda plânlanmış ve ders ortamına uyarlanmış biçimi ise eğitici dramadır. Drama, öğretim teknikleri arasında önemli bir yere sahiptir. Derslerde rahat ve eğlenceli bir öğrenme ortamı oluşturmada, öğrenciyi motive etmede ve kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirmede önemli rol oynar. Türkçe derslerinde eğitici dramadan azamî ölçüde yararlanmak, öğrencilerin dil becerilerinin gelişmesine ve sözcük dağarcıklarını zenginleşmesine hizmet eder. Kaynaklarda Türkçe eğitimine yönelik drama oyun örneklerine az rastlanmaktadır. Bu konuda
hazırlanmış drama uygulama örneklerine ihtiyaç vardır. Bu yazı, Türkçe eğitiminde dramanın kullanımı konusunda önerilerden ve bu alanda kurgulanmış özgün drama örneklerinden oluşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Oyun, drama, Türkçe eğitimi, uygulama, drama oyunu

*Tacettin ŞİMŞEK - Y.Doç.Dr., Atatürk Üniversitesi, K. Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ABD.
**Yakup TOPAL - Arş.Gör., Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.


OYUN
Sebzelerden sevdiklerim:
Havuç, domates, oyun.
Meyvelerden sevdiklerim:
Elma, şeftali, oyun.
Bence en iyi besin oyun
Çünkü
Hiçbir şey yemesem bile bazen
Oynarken doyuyorum.
İsmail Uyaroğlu (Metin Celâl, 1998, s.110)

"Oyundan Dramaya", "Türkçe Eğitiminde Drama", "Masal Tamamlama" "Dil Gelişimi Alanı İçin Kurgulanmış Özgün Drama Örnekleri" başlıklarının yer aldığı makalenin tamamını indirmek için tıklayınız.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR