Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  üçüncü düzey eğitimin ilk etabı (ISCED 5)

   

  Definition
  Bu düzeyde aşağıdakilere sahip üçüncü programlar yer alır: (a) büyük ölçüde teorik olan akademik oryantasyon (A tipi); (b) genellikle A tipinden daha kısa olup, işgücü piyasasına giriş için tasarlanmış olan mesleki oryantasyon (B tipi). A tipi programlar ileri araştırma çalışmaları ile yüksek beceri gereksinimleri bulunan mesleklere erişim sağlar. B tipi programlar öğrencileri belirli bir mesleğe doğrudan giriş yapmaya hazırlar. ISCED 5. düzeye giriş normal olarak ISCED 3 veya 4. düzeylerin başarıyla tamamlanmış olmasını gerektirir.
  Comments
  Akademik oryantasyonlu A tipi 5. düzey programlar tipik olarak MEÖ kapsamının dışındadır.
  Source
  Unesco, 1997; Eurydice, 2006.
  Related verb(s)
  alt düzey ortaöğretim (ISCED 2), ortaöğretim üstü (üçüncü düzey olmayan) eğitim (ISCED 4), üst düzey ortaöğretim (ISCED 3)