Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  temel eğitim ve mesleki eğitim

   

  Definition
  Genellikle çalışma hayatına girmeden önce temel eğitim sisteminde gerçekleştirilen genel veya mesleki eğitim ve öğretimdir.
  Comments
  çalışma hayatına girdikten sonra başlanılan kimi mesleki eğitim temel mesleki eğitim olarak kabul edilebilir (örneğin yeniden eğitim); temel eğitim veya mesleki eğitim genel veya mesleki eğitim patikalarının (tam zamanlı okul temelli veya almaşık mesleki eğitim) veya çıraklığın herhangi bir seviyesinde gerçekleştirilebilir.
  Source
  Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
  Related verb(s)
  zorunlu eğitim, sürekli eğitim ve mesleki eğitim