Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  okuldan terk

   

  Definition
  Bir eğitim veya mesleki eğitim programından, programın tamamlanmasından önce ayrılmadır.
  Comments
  bu terim hem bir kursu bitirmeme sürecini (okulu erken bırakma) hem de bunu bitirmeyen kişileri (okulu erken bırakanları) ifade eder; okuldan terk kapsamında, okulu erken bırakanların yanında, eğitim veya mesleki eğitimi tamamlamış ama sınavlarda başarısız olmuş öğrenciler de bulunabilir.
  Source
  Ohlsson, 1994’e dayanmaktadır.
  Related verb(s)