Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  öğretmen

   

  Definition
  Görevi bir eğitim veya mesleki eğitim kurumunda öğrencilere bilgi, teknik bilgi veya beceri kazandırmak olan bir kişidir.
  Comments
  bir öğretmen, mesleki eğitim programları/kursları düzenlemek ve gerçekleştirmek ve genel veya özel, teorik veya pratik bilgi aktarmak gibi birden fazla görevi yerine getirebilir.
  Source
  Cedefop, 2004; AFPA 1992.
  Related verb(s)
  öğrenme yardımcısı, eğitimci