Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  eğitim veya mesleki eğitim yolu

   

  Definition
  Kişinin bilgi, beceri veya yeterlilik edinmek amacıyla izlediği öğrenim sekanslarının toplamıdır.
  Comments
  bir öğrenim yolu, onaylamanın belgelendirmeyle sonuçlandığı, örgün ve yaygın öğrenim sekanslarını biraraya getirebilir.
  Source
  Cedefop; Avrupa Komisyonu, 2006c.
  Related verb(s)
  eğitim veya mesleki eğitim patikası, Mesleki eğitim ve öğretim için Avrupa kredi (transfer) sistemi (ECVET), öğrenme, açık öğrenme