Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  e-öğrenim

   

  Definition
  Bilgi ve iletişim teknolojileriyle (BİT) desteklenen öğrenmedir.
  Comments
  e-öğrenim ‘sayısal okuryazarlık’la sınırlı değildir (BİT becerileri edinme). Pek çok format ve melez yöntemi kapsayabilir: yazılım kullanma, İntenet, CD-ROM, çevrimiçi öğrenim veya diğer elektronik ya da interaktif araçlar; e-öğrenim uzaktan eğitim ve mesleki eğitim için bir araç olarak, ayrıca yüz yüze öğrenmeyi desteklemek için de kullanılabilir.
  Source
  Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
  Related verb(s)
  sayısal okuryazarlık, uzaktan eğitim ve mesleki eğitim, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT)