Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  düzene tabi uzmanlık mesleği

  Definition
  Kendisinin veya biçimlerinden birinin) uygulanması ve erişimi dolaylı veya dolaysız olarak hukuki, düzenleyici veya idari hükümlere tabi olan bir mesleki faaliyet ya da bir mesleki faaliyet grubudur.
  Comments
   
  Source
  Avrupa Komisyonu, 2002’ye dayanmaktadır.
  Related verb(s)
  ehliyet