Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  Avrupa yönetişimi

  Definition
  Avrupa düzeyinde yetki kullanımına yönelik uygulanan kurallar, süreçler ve davranışlardır.
  Comments
  yönetişim kamusal kaynakların ve sorunların etkin, etkili ve toplumun kritik ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yönetilmesini sağlamalıdır. Etkin yönetişim halkın katılımı, güvenirlik, şeffaflık, etkililik ve tutarlılığa bağlıdır.
  Source
  Eurovoc Thesaurus, 2005’e dayanmaktadır.