История Турков

Türklerin tarihi üç bin yıl öncesine kadar uzanır. Türklerin kurduğu ilk büyük imparatorluk Büyük Hun İmparatorluğudur. Bu imparatorluk, Mete Han tarafından M.Ö. 232 yılında kurulmuştur. Hun imparatorluğu, M.S. 434 yılında Atilla'nın ölümüne kadar yaşamıştır. Hun imparatorluğu dünyanın en uzun üç imparatorluğundan biri olmuştur.

Türklerin anayurdu Orta Asya'dır. Türkler Anadolu'ya on birinci yüzyılda gelmişlerdir.

Osmanlı imparatorluğunun kurucusu Osman Beydir. Osman Bey 14. yüzyılda Osmanlı Devletini kurmuştur. Osmanlıların ilk başkenti Bursa'dır.

Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u almıştır. Böylece Ortaçağ kapanmış ve Yeniçağ başlamıştır.

1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Atatürk bu devletin ilk cumhurbaşkanı olmuştur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR