Урок 27. У зубного врача

У зубного врача

Врач: Hangi dişiniz ağrıyor?

Какой зуб у вас болит?

Антон: Sağ alttaki dişim ağrıyor.

Болит правый нижний зуб (alt — низ).

Врач: Bu dişinizde çürük var.

В этом зубе есть дырка (гниль).

Антон: Dolgu yapabilir misiniz?

Вы можете поставить пломбу?

Врач: Bu diş iyice çürümüş. Çekilmesi gerek.

Этот зуб сильно сгнил. Надо вырывать.

Антон: Çekilmezse olmaz mı?

А нельзя ли не вырывать?

Врач: Olmaz. Diş iyice çürümüş.

Нельзя. Зуб сильно сгнил.

Антон: Diğer dişlerim nasıl?

А как мои остальные зубы?

Врач: Sol üst dişte hafif bir çürük var.

Левый верхний зуб начинает портиться (легкая гниль есть).

Антон: О da çekilecek mi?

Его тоже надо выдёргивать (будет выдернут)?

Врач: Hayır, bu dişe dolgu yapacağız.

Нет, на этот зуб мы поставим пломбу.
27А Пломба

Врач: Önce üst dişe dolgu yapalım.

Сначала поставим пломбу на верхний зуб.

Антон: İyi olur. Diş çektirmek biraz zor.

Хорошо. Выдёргивать зубы немного трудно.

Врач: Bu doğru değil.

Это не правильно.

Антон: Niçin? Diş çektirmek kolay mı?

Почему? Выдёргивать зубы легко?

Врач: Ağrı kesici iğneler var.

Есть обезболивающие уколы (ağır — боль; kesmek — резать, прерывать; iğne — игла).

Антон: Ben iğneden de korkarım.

Я боюсь уколов.

Врач: Korkmayın, hiç ağrı duymayacaksınız.

Не бойтесь, боли совсем не почувствуете.

Антон: Alttaki dişi ne zaman çekeceksiniz?

А когда будете выдёргивать нижний зуб?

Врач: Bugün dolgu yapalım. İki gün sonra da alttaki dişi çekeriz.

Сегодня поставим пломбу. Через два дня вырвем нижний зуб.
27Б Зубы

azı dişi коренной зуб

köpek dişi клык (köpek — собака)

kesici dişler резцы (kesmek — резать)

üst çene верхняя челюсть

alt çene нижняя челюсть
Грамматика

Желательное условное наклонение: -sa (-se)

Образуется с помощью суффиксов -sa (-se) и обозначает пожелание и/или условие.

gelmek gelmemek
Ben gelsem gelmesem
Sen gelsen gelmesen
O gelse gelmese
Biz gelsek gelmesek
Siz gelseniz gelmeseniz
Onlar gelseler gelmeseler

Bu dişe dolgu yapılsa olur mu?

Bu diş çekilmese olmaz mı?

Ben yarın okula gitmesem iyi olur.

Param olsa araba alırım.

Bana telefon edersen memnun olurum.

Dişini çekersek rahat edersin.

Erken yatarsan, erken kalkarsın. (Если рано ляжешь, рано встанешь)

Çok çalışırsan, başarılı olursun. (Если потрудишься, будешь успешен)

Spor yaparsan, dinç kalırsın. (Если будешь заниматься спортом, останешься здоровым)
Упражнения

1) Пожалуйста, ответьте на вопросы.

— Hangi dişiniz ağrıyor?

— Sol üstteki dişim ağrıyor.

— Hangi dişiniz ağrıyor?

— Hangi dişinizde çürük var?

— Hangi dişiniz çekilecek?

— Hangi dişinize dolgu yapılacak?

— Sağ üstte hangi dişiniz ağrıyor?

— Sol üstte ağrıyan dişiniz var mı?

— Ön dişlerinizde ağrı var mı?

— Her gün dişlerini fırçalıyor musun? (чистишь ли)

2) Пожалуйста, ответьте на вопросы.

— Bu diş çekilmezse olur mu?

— Bu dişe dolgu yapılmazsa çürür mü?

— Çok paran olsa ne alırsın? (если бы у тебя было много денег...)

— Paran varsa bana borç verir misin? (...одолжил бы: «долг дал бы»)

— Vaktin olursa bana telefon eder misin? (если бы было время...)
Эфес

Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı, Efes'te yapılmıştır, İzmir'e uzaklığı 77 kilometredir. Efes, günümüzden üç bin yıl önce İyonyalılar tarafından kurulmuştur.

24.000 kişilik büyük bir antik tiyatrosu vardır. Bu tiyatro günümüzde de dans gösterileri ve müzik konserleri için kullanılmaktadır.

Efes Müzesi, dünyanın en zengin arkeolojik müzelerinden biridir. Ünlü Artemis heykeli bu müzede bulunmaktadır. Efes'teki antik kent çok iyi korunmuştur. Her gün yüzlerce kişi bu antik kenti görmek için gelir.

Efes'in çok yakınlarında Meryem Ana Kilisesi bulunur. Meryem Ana, hayatının son dönemlerini bu kilisede geçirmiştir.

Harika — чудо, tapınak — храм, günümüz — «наши дни», наше время, İyonyalılar — ионяне, dans — танец, gösteri — показ (göstermek — показывать), kullanmak — использовать, zengin — богатый, heykel — изваяние, скульптура, korunmak — охраняться, быть охраняемым, korumak — охранять, yüzlerce — сотнями, görmek için — чтобы посмотреть, kilise — церковь, geçirmek — провести.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR