A1 DÜZEYİNDE TÜRKÇE DİL BİLGİSİ EĞİTİMİ

A1 DÜZEYİNDE TÜRKÇE DİL BİLGİSİ EĞİTİMİ

KAPSAYICI EĞİTİM BAĞLAMINDA TÜRKÇENİN İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİ
A1 DÜZEYİNDE DİL BİLGİSİ EĞİTİMİ

Önsöz

Değerli Meslektaşlarım,

Sizlerin katılımı ve katkılarıyla gerçekleştirilen eğitim sonucunda oluşturulan bu kitap, ilk ve ortaokul kademelerinde yabancı uyruklu öğrencileri bulunan Türkçe ve sınıf öğretmenlerimize Türkçenin ikinci dil olarak öğretimine ilişkin uygulamalarında yardımcı olmak, pedagojik bilgi ve becerilerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Ülkemizde gittikçe artan sayıda yabancı uyruklu öğrenci, ilk ve ortaokul kademelerinde öğrenim görmektedir. Bu öğrencilerin ülkemizdeki diğer öğrencilerle eşit ve nitelikli bir eğitime sahip olması ve toplumumuza uyumlarının sağlanmasında Türkçe dil becerilerinin gelişmesi öncelikli bir önem arz etmektedir. Bu konuda sınıf ve Türkçe öğretmenlerimize önemli görevler düşmekte olup Türkçenin ikinci dil olarak öğretimine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla UNICEF desteğiyle Bakanlığımızca “Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretilmesine Yönelik Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi Programı” çerçevesinde “eğitici eğitimi” düzenlenmiş, eğitimdeki uygulamalar, diğer öğretmenlerimizin de yararlanması amacıyla Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru metni temel alınarak kitap hâline getirilmiştir.

Yetişkin eğitimi ilkelerine uygun olarak hazırlanan eğitim programı; katılımcıların aktif olduğu, deneyim ve bilgilerini uygulamalı bir şekilde paylaşarak birlikte ve birbirinden öğrendikleri bir kurguda düzenlenmiştir. Tüm katılımcılarımızın bu eğitimi tamamladıktan sonra edindikleri bilgi ve deneyimleri diğer meslektaşlarıyla paylaşmaları ve benzer uygulamaları sınıflarında yaparak yabancı uyruklu öğrencilerinin aldıkları eğitimin niteliğinin, topluma uyum ve Türkçe becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaları hedeflenmektedir.

Siz değerli meslektaşlarıma, bu hedefe ulaşılmasında yaptığınız katkılar ve verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

A2 DÜZEYİNDE TÜRKÇE DİL BİLGİSİ EĞİTİMİ

B1 DÜZEYİNDE TÜRKÇE DİL BİLGİSİ EĞİTİMİ

Doç. Dr. Adnan BOYACI
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRÜ

AŞAĞIDAKİ RESME TIKLAYARAK KİTABA ULAŞABİLİRSİNİZ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR