Uluslararası Turnuvalarda Kullanılan Bazı Münazara Konuları - 139 Adet

 1. Partilerin seçim kampanyalarını devlet finanse etmelidir.

 2. İşçi hakları savunmak ticaret yapmanın önünde gelir.

 3. Dinsel görüşler kadın haklarından önce gelir.

 4. Kar elde etmek uğruna kişilerin özel hayatı açıklanabilir.

 5. Birey toplumdan önemlidir.

 6. Girişim ruhunun desteklenmesi toplumsal refahı artırır.

 7. Demokrasilerde sansüre yer yoktur.

 8. Devlet konuşma özgürlüğünü sınırlamamalıdır.

 9. Demokrasi diye bir şey yoktur.

 10. Adil olmayan kanunlar çiğnenmelidir.

 11. Politikanın özünde dürüst olmamak vardır.

 12. Demokrasinin daha iyi alternatifi bulunabilir.

 13. Başarıya giden her yol mubahtır.

 14. Sınırların olmadığı bir dünya insanlığa mutluluk getirir.

 15. Yeni dünya düzeni savunulmalıdır.

 16. Global köyde yaşamaktansa çölde yaşamak daha iyidir.

 17. İnsan hakları söylemi batı dış politikasının bir aracıdır.

 18. Fakir ülkelere yapılacak her türlü yardım insan hakları kriterlerine uyumlarına göre yapılmalıdır.

 19. Sınıfsız bir toplum olabilir.

 20. Ne olursa olsun savaşlar kötüdür ve yapılmamalıdır.

 21. Özelleştirme yapılmalıdır.

 22. Devlet elini ekonomiden çekmelidir.

 23. Kamusal malların üretimini tamamen devlet üstlenmelidir.

 24. Geleneklerimize sahip çıkmalıyız.

 25. Teknolojik ilerleme üzüntüleri beraberinde getiriyor.

 26. Geleceğe değil geçmişte ne olduğuna bakmalıyız.

 27. Din politik bir güç olarak kullanılabilir.

 28. Din ve siyaset birbirine karıştırılmamalıdır.

 29. Partilere özel kuruluşların yardımı yasaklanmalıdır.

 30. Batan bankaların devlet tarafından kurtarılması lazımdır.

 31. Dünya Ticaret Örgütü sadece gelişmiş ülkelerin lehinedir.

 32. 11 Eylül saldırılarının sorumlusu A.B.D. dış politikasıdır.

 33. İdam cezası alabilecek sanıklar istendikleri ülkeye gönderilmemelidir.

 34. Güvenlik için kişisel özgürlükler kısıtlanabilir.

 35. Mahkumların oy kullanmaya hakkı yoktur.

 36. Karen Fog’un e-mailleri açıklanmalıdır.

 37. Ulusçu görüşler tarih sahnesinden silinmiştir.

 38. Halkın problemlerini özel sektör devletten daha iyi çözer.

 39. Tarihin sonu gelmiştir.

 40. Gelecekte bir medeniyetler çatışması olacaktır.

 41. Marks yaşasaydı interneti onaylardı.

 42. Pragmatizm prensiplerden daha önemlidir.

 43. Evrensel insan haklar diye birşey yoktur.

 44. Ticaretin önündeki tüm engeller kalkmalıdır.

 45. Az gelişmiş ülkelerin gelişmek için diktatörlüklere ihtiyacı vardır.

 46. Evlilik modası geçmiş bir kurumdur.

 47. Bilgi teknolojisini elinde bulunduran dünyanın hakimi olur.

 48. Dünya nükleer silahlardan arındırılmalıdır.

 49. Az gelişmiş ülkelerde çocuk işçilerin çalışması anlayışla karşılanabilir.

 50. Medyanın gücü devletin gücünden daha fazladır.

 51. IMF günümüzün Britanya İmparatorluğudur.

 52. İnsan haklarında ulusal güvenlik adına taviz verilemez.

 53. Ortak kültürün değeri çoğulcu kültürden daha fazladır.

 54. Milletvekili adaylarının özel hayatlarına ait bilgilerini yurttaşlardan saklama hakkı yoktur.

 55. Yurttaşların doğruyu öğrenme hakkı ulusal güvenlikten daha önemlidir.

 56. Toplumsal düzen uğruna ifade özgürlüğünden vazgeçilemez.

 57. Devlet toplumsal bütünlük için ifade özgürlüğüne sansür koyabilir.

 58. Kapitalizm sosyalizmden daha iyi bir toplum oluşturur.

 59. Ekonomik kalkınma uğruna çevreden taviz verilebilir.

 60. Ötenazi yasal olmalıdır.

 61. İyileşmesi mümkün olmayan ve acı çeken hastaların ölmeye hakkı vardır.

 62. Büyük bilimsel bir buluşun yapılacağı bir deneyde bir insanın hayatı riske edilebilir.

 63. Üniversite eğitimi bir ayrıcalık değil haktır.

 64. Üniversite eğitimi ücretsiz olmalıdır.

 65. Popüler kültür eleştirilmelidir.

 66. Gençlik gün geçtikçe kötüye gidiyor.

 67. Okullarda din dersi kaldırılmalıdır.

 68. Birleşmiş Milletler iki yüzlüdür.

 69. Ancak parası olanlar özgürdür.

 70. Zaman gittikçe kötüye gidiyor.

 71. İyi bir diktatörlük kötü bir demokrasiye tercih edilebilir.

 72. Teröristlerle hiçbir şekilde anlaşma yapılmamalıdır.

 73. Gerektiği zaman silahlı mücadele yapılmalıdır.

 74. Dövüş sporları yasaklanmalıdır.

 75. Dış politika ahlaki temele dayanamaz.

 76. Bekle gör politikası her zaman iyidir.

 77. Bir konu hakkında konuşmak her zaman iyidir.

 78. İdam cezası kaldırılmalıdır.

 79. Medya kişilerin özel hayatı ile ilgili haber yapmamalıdır.

 80. Doğu medeniyetinin değerleri çağa uymamaktadır.

 81. Toplumsal başkaldırıyı oluşturan en önemli faktör yoksulluktur.

 82. Dini inançlar insanın boşluğa düşmesini engeller.

 83. İnsan aklıyla her şeyi kavrayabilir.

 84. İnsanlar daha fazla televizyon seyretmeli.

 85. İfade özgürlüğü gereği protestolarda bayrak yakılabilir.

 86. Alternatif tıp teknikleri yasallaştırılmalıdır.

 87. Dini siyasete alet edenler siyasetten yasaklanmalıdır.

 88. İktisatta ahlaki duygulara yer yoktur.

 89. Bilimsel araştırma ancak ahlaki değer yargıları işin içine katılmadığı zaman bilimseldir.

 90. Öğretim üyeleri özel şirketlerde çalışmamalıdır.

 91. Genetik kopyalama yasaklanmalıdır.

 92. Bilimsel araştırma araştırmanın kârlılığına göre yapılmalıdır.

 93. Tıbbi buluşların telif hakları olmalıdır.

 94. Bilimsel buluşların telif hakları olmamalıdır.

 95. Demokrasi günümüzde medyaokrasi demektir.

 96. Her ulus kendine layık yöneticiler tarafından yönetilir.

 97. Rüşvet politikada bir gerekliliktir.

 98. Çok kutuplu dünya daha barışçı bir dünyadır.

 99. Gazeteler her haberi yayınlamalıdır.

 100. Demokrasilerde istihbarat servislerine yer yoktur.

 101. Ulusal egemenlik kavramı geçmişte kalmıştır.

 102. Amerikan yaşam tarzı kötülüklerin üzerine inşa edilmiştir.

 103. Türkiye AB’ ye girmelidir.

 104. Üniversite eğitimi yabancı dilde olmalıdır.

 105. Doğru her yerde söylenmelidir.

 106. Sigara şirketleri kültür ve sanat etkinliklerine sponsor olmamalıdır.

 107. Politikacıların özel hayatları kariyerlerini etkilememelidir.

 108. Toplumlar her zaman kurtarıcıya ihtiyaç duyar.

 109. AR-GE faaliyetlerini devlet finanse etmelidir.

 110. Batı ortadoğuyu kendi haline bırakmalıdır.

 111. İlk adımı atmak her zaman iyidir.

 112. Para beyinden daha kullanışlıdır.

 113. Hoşgörü bize pahalıya mal olabilir.

 114. En iyi savunma saldırıdır.

 115. Evlilik ve feminizim birbirleriyle bağdaşmaz.

 116. Evlilikte rekabet olmalıdır.

 117. Kadınların erkeklere ihtiyacı balıkların bisikletlere olan ihtiyacı kadardır.

 118. Üniversitelerin özelleşmesi bilimsel kurum olmalarını engeller.

 119. İyi bir eğitim almak politikacılar için çok önemlidir.

 120. İspiyonculuk ahlaksızca birşeydir.

 121. İnsanlığın gelişme yolu batının izlediği yoldur.

 122. Başarının en önemli ölçütü refahtır.

 123. Asya kültürünün öğeleri gelişmenin önünde engeldir.

 124. Sportmenlik ticarilikle bağdaşmaz.

 125. Kalem kılıçtan keskindir.

 126. Spor kitleleri uyutur.

 127. Bir şeyi hiç bilmemek az bilmekten daha iyidir.

 128. Ödüllendirmek cezadan daha iyidir.

 129. Kanunlar önünde herkes eşittir.

 130. Kanunlar önünde herkes eşittir; ama zenginler daha eşittir.

 131. Abi olmak abla olmaktan daha iyidir.

 132. Kadınlar erkeklerden daha çok dedikodu yaparlar.

 133. Eşcinsel çiftlerin evliliğine izin verilmelidir.

 134. Eşcinsellerin evlat edinmesine izin verilmelidir.

 135. Kapitalist sistem günün birinde yıkılacak.

 136. Ülkeleri niyetlerine göre değerlendirmeliyiz.

 137. İçki satışı yasaklanmalıdır.

 138. 18 yaşından büyüklere uyuşturucu satışı yasal olmalıdır.

 139. Gelenekler gelişmenin önünde engeldir.

Yorumlar   
+6 # Guest 05-03-2013 16:00
yarımını aldm sayılır cok tesekkurler emege saygı lutfn :) 8)
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla
0 # beytullah 23-02-2014 18:32
günümüzdeki iletişim araçlarının değerlerimize olumlu etkileri nedir lütfen çabuk cevap yazın münazara konusu lütfen
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla
+1 # mehmett 05-04-2016 09:32
Teşekkürler, çok makbule geçti
Cevap | Alıntıyla Cevapla | Alıntı | Yöneticiye raporla

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR