yeterlilik çerçevesi

 

Definition
Yeterliliklerin öğrenme sonuçlarının belirli düzeyleri için geçerli olan bir dizi kritere (örneğin tanımlayıcılar kullanılarak) göre geliştirilmesi ve sınıflandırılmasına (örneğin ulusal veya sektörel düzeyde) yönelik bir araçtır.
Comments
Bir yeterlilik çerçevesi aşağıdakiler için kullanılabilir: bilgi, beceri ve yeterlilikler için ulusal standartlar oluşturulması; eğitim kalitesinin teşvik edilmesi; ehliyetlerin koordinasyonu ve/veya bütünleştirilmesine yönelik bir sistem oluşturulması ve ehliyetleri birbirleriyle ilişkilendirerek karşılaştırılabilmelerinin sağlanması; öğrenmeye erişimin, öğrenme sonuçlarının aktarımının ve öğrenmede ilerlemenin teşvik edilmesi.
Source
Avrupa Komisyonu, 2006a; OECD, 2007’ye dayanmaktadır.
Related verb(s)
Yaşam boyu öğrenim için Avrupa yeterlilikler çerçevesi (EQF), yeterlilik sistemi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR