Facebook - Türkçe Öğretimi Google - Türkçe Öğretimi Twitter - Türkçe Öğretimi YouTube - Türkçe Öğretimi Instagram - Türkçe Öğretimi Telegram - Türkçe Öğretimi

  yaşam boyu öğrenme

   

  Definition
  Yaşam süresince gerçekleştirilen, kişisel, sosyal ve/veya mesleki gerekçelerle bilgi, teknik bilgi, beceri, yeterlilik ve/veya ehliyetlerin iyileştirilmesini sağlayan tüm öğrenme faaliyetleridir.
  Comments
   
  Source
  Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
  Related verb(s)
  uyarlanabilirlik, yetişkin eğitimi , sürekli eğitim ve mesleki eğitim, yaşam çapında öğrenme